Conclusies en resultaten experiment Veilig toetsen in de cloud

Het experiment Veilig toetsen in de cloud onderzocht of de toetsomgeving van Leerstation Zorg voldoende veilig is voor summatieve toetsing. Een belangrijke conclusie: de leverancier kan niet als enige verantwoordelijk zijn voor de beveiliging. 

 

Meisje achter laptop

Summatieve toetsafname op 5 locaties tegelijk

In het experiment vond een summatieve toetsafname plaats bij ongeveer 120 hbo-v-studenten op 5 verschillende locaties tegelijk met het toetssysteem van Leerstation Zorg. Bij dit experiment waren Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Saxion, NHL Hogeschool, Stichting Leerstation Zorg en Infoland betrokken.

Beveiliging toetsafname in de cloud

Enkele bevindingen zijn:

  • De toepassing van een goede lock-downbrowser biedt afdoende beveiliging op de toetswerkplek: studenten kunnen niet ongeoorloofd andere software gebruiken en ze hebben geen toegang tot usb-sticks en dergelijke.
  • De toetsomgeving is gekoppeld met SURFconext. Tijdens de uitvoering van de toets bleek de functionaliteit goed te werken.
  • Bij de beveiliging van toetsen is sprake van een ‘keten’ waarin verschillende partijen een verantwoordelijkheid hebben: de softwareleverancier/hostende partij, de IT-afdeling van de instelling, de afdeling gebouwbeheer van de instelling en een toezichthouder (bijv. een surveillant).
  • De IT-beveiliging van het online toetssysteem is getest in een ‘ethical hack’ en bleek binnen de beschikbare randvoorwaarden niet te hacken.
  • De (rol van) security officer lijkt niet altijd even bekend te zijn bij de hogescholen.
  • De vraag naar summatief toetsen stelt andere, meer complexe eisen aan de inrichting van de itembank.

Lessons learned en opties voor toetsafname

In de eindrapportage-experiment-veilig-toetsen-in-de-cloud (pdf) staan de lessons learned uit het experiment uitgebreid beschreven, ingedeeld op vier aspecten: techniek, veiligheid, organisatie en beheer, en de businesscase (kosten en baten). Ook toont de rapportage verschillende opties (met voordelen en nadelen) om summatieve toetsing op substantiële schaal mogelijk te maken.

SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Het experiment was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.