Conclusies en resultaten project Bewust en bekwaam toetsen

In het project Bewust en bekwaam toetsen is een zelfbeoordelingsinstrument voor toetskennis ontwikkeld. Ook is onderzocht wat het effect van het instrument is op de toetskennis van lerarenopleiders. Uit het onderzoek blijkt dat het zelfbeoordelingsinstrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de kennis over toetsen.

 

student met laptop - Kees Rutten

Toetskwaliteit door toetsbekwaamheid lerarenopleiders

Toetskwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de toetsbekwaamheid van opleiders en hun bewustzijn van goed toetsen. In het project Bewust en bekwaam toetsen is een onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op de toetsbekwaamheid van lerarenopleiders. Op basis van analyse van bestaande instrumenten is een ontwikkelingsgericht zelfbeoordelingsinstrument gemaakt in samenwerking met leraren en toetsexperts.

Verhoging toetskennis

Onderzoek naar het effect van het zelfbeoordelingsinstrument op de toetskennis van lerarenopleiders toont aan dat het instrument een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de toetskennis. Ook blijkt dat de lerarenopleiders het instrument zinvol en bruikbaar voor zelfbeoordeling vinden. Het instrument draagt bij aan de bewustwording over toetsing. Het vaststellen van een verhoging van de toetskunde bleek lastig. Het onderzoek laat niet zien hoe lerarenopleiders hun kennis in de praktijk toepassen.

Validiteit van het instrument

Het instrument is ontwikkeld als onderzoeksinstrument. Het is daarom geen volledig doorontwikkeld product. Het instrument bevat toetsen gespreid over het hele domein, maar is niet volledig dekkend. Een uitspraak over de kennis van docenten is een indicatie en kan uitsluitend formatief, als zelfbeoordeling, gebruikt worden. De uitslag biedt de gebruiker de mogelijkheid om te reflecteren op zijn kennis.

Ontwikkeling instrument en onderzoek

Het project heeft op basis van literatuuronderzoek en interviews leerdoelen over toetsen en beoordelen opgesteld en het zelfbeoordelingsinstrument ontwikkeld. Lerarenopleiders van vier betrokken instellingen hebben toetsitems ontwikkeld die voorzien zijn van ontwikkelingsgerichte feedback. Na het onderzoek onder 99 lerarenopleiders is het instrument bijgesteld.

Projectresultaten

Wilt u aan de slag met het zelfbeoordelingsinstrument? Kijk op www.bewustenbekwaamtoetsen.nlof neem contact op via info@bewustenbekwaamtoetsen.nl.