Conclusies en resultaten project Digitaal Toetsen master Advanced Nursing Practice

Drie hogescholen hebben voor de master Advanced Nursing Practice (MANP) een gezamenlijke digitale, diagnostische pre-mastertoets ingevoerd. Ook is er een digitale toetsbank farmacologie opgezet en een digitaal vraagtype voor klinisch redeneren ontwikkeld. Het samenwerken aan digitale toetsen heeft tot kwaliteitsverbetering geleid.

Studente aan het werk achter computer met veel documenten en aantekeningen voor zich

Inzicht in kennisniveau en studiegedrag

De pre-mastertoets is een diagnostische zelftoets om studenten inzicht te geven in hun kennisniveau en zelfstandig leren voor aanvang van de opleiding te stimuleren. De inhoud is gezamenlijk vastgesteld en gericht op de basiskennis die van de student in het eerste jaar verwacht wordt. De resultaten van de toets geven inzicht in het kennisniveau en studiegedrag van studenten. Studenten zijn enthousiast en docenten gebruiken de toets inmiddels standaard. Andere MANP-opleidingen kunnen hierbij gemakkelijk aansluiten. 

Digitale toetsbank farmacologie

De drie betrokken hogescholen hebben een digitale toetsbank farmacologie ontwikkeld die summatief ingezet kan worden. Bestaande toetsen zijn gedigitaliseerd, aangevuld, verbeterd en gelabeld. Het gezamenlijk afspreken van kwaliteitseisen voor toetsontwikkeling leidt tot kwaliteitsverhoging. De toetsbank is opgezet binnen de toetsbank van Leerstation Zorg. Andere MANP-opleidingen hebben ook toetsvragen aangeleverd en kunnen hier ook op aansluiten. De toetsbank lijkt een goede basis voor het ontwikkelen van een gezamenlijke landelijke toets farmacologie. 

Digitaal vraagtype klinisch redeneren

Voor het leren of examineren van klinisch redeneren bleek het vraagtype Script Concordance Test (SCT) goed bruikbaar en geschikt voor de MANP-opleidingen. SCT is een innovatieve toets met korte klinische casussen. Bij het valideren van de toetsvragen worden experts uit de klinische praktijk betrokken. Dit vraagtype is in dit project binnen het systeem van Leerstation Zorg (IQualify) gedigitaliseerd. Docenten en studenten zijn enthousiast over het resultaat en de mogelijkheden, ondanks dat het ontwikkelen van deze vragen arbeidsintensief is. SCT wordt ervaren als krachtig leermiddel. 

Kwaliteit en werkdruk

Het gezamenlijk werken aan digitale toetsen heeft op korte termijn tot kwaliteitsverbetering geleid. Daaruit blijkt hoe belangrijk landelijke samenwerking is. Digitale middelen ondersteunen het samenwerken aan toetsen en het gezamenlijk afspreken van kwaliteitseisen voor toetsontwikkeling.

Tijdens het project bleek de werkdruk voor docenten in het algemeen nog niet verminderd, al wordt er op onderdelen wel werkdrukvermindering ervaren. Zo zorgt een digitale toetsbank ervoor dat het archiveren, onderhouden en samenstellen van toetsen sneller en efficiënter gebeurt. 

Projectresultaten

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Dit project is uitgevoerd door Fontys Hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zuyd en Stichting Leerstation Zorg. Het project maakt onderdeel uit van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.