Conclusies en resultaten project Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen

In dit project hebben 3 UMC’s gewerkt aan het gezamenlijk opzetten van een digitale database met gesloten toetsvragen voor het toetsen van de competentie klinisch redeneren bij studenten geneeskunde. Doel was de ontwikkellast voor docenten te verminderen en klinisch redeneren objectief te toetsen.

 

Twee studenten op een groene bank in open ruimte met laptop

Verbeterde toetsvragen en tijdswinst

De belangrijkste conclusies van het project:

 1. Samenwerking tussen de instellingen kan de kwaliteit van toetsvragen voor klinisch redeneren verbeteren en kan voor meer toetsvragen zorgen.
 2. De keuze voor de gesloten vraagtypes EMQ en CIP (Comprehensive Integrative Puzzels en Extended Matching Questions) in plaats van open vragen resulteert in tijdwinst voor docenten/artsen tijdens het nakijken en voor ondersteunende medewerkers bij het analyseren van de toetsresultaten. De cijfers van de studenten kunnen sneller bekend zijn.
  Zie: eindrapportage effectmeting (pdf)

eindrapportage effectmeting (pdf)

Systemen IMS (ItemManagementSysteem) en CAMPUS getest

 • Het project koos IMS (ItemManagementSysteem) als systeem voor de gezamenlijke digitale itembank voor het invoeren van, opslaan van, zoeken naar en exporteren van toetsvragen. Uit eerste ervaringen blijkt dat IMS het proces van gezamenlijk ontwikkelen van vragen goed kan ondersteunen. Daarbij zijn duidelijke afspraken nodig over het format van de vragen, de labeling van de vragen, de werkwijze in het reviewproces en het eigenaarschap van de vragen. Zie: Evaluatierapportage pilot IMS (pdf) en Eindrapportage project Digitaal toetsen van klinisch redeneren binnen de medische opleidingen (pdf)
 • Voor de toetsafname is gebruik gemaakt van CAMPUS (gelieerd aan IMS). Dit systeem functioneerde naar tevredenheid tijdens de pilot. Zie Evaluatierapportage pilot CAMPUS

Projectresultaten

Enkele aanbevelingen

 1. Ontwikkel een vraagformat voor de vraagontwikkelaars.
 2. Train de docenten/artsen in het maken van kwalitatief goede vragen met een passende moeilijkheidsgraad.
 3. Ondersteun de gezamenlijk ontwikkeling van toetsvragen met een digitaal systeem.
 4. Stel een blauwdruk op zodat een evenwichtige verdeling van de toetsvragen over het gehele domein bewaakt kan worden.
 5. Zoek samenwerking voor het ontwikkelen van toetsvragen. Dit bespaart tijd en vergroot de kwaliteit van de vragen.

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma onderzocht welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.