Conclusies en resultaten project E-Flow Nursing

Het project E-Flow Nursing ontwikkelde doorlopende, digitale stagetoetsen voor studenten verpleegkunde. Het maken van de toetsen heeft een positief effect op het kennisniveau van studenten. Zij voelen zich daardoor beter voorbereid op hun stage. Daarnaast leiden de toetsen tot meer kennisuitwisseling tussen begeleiders en studenten.

Studenten bekijken mail achter laptop

Doorlopende, werkplekonafhankelijke digitale toetsen

Het project heeft doorlopende, werkplekonafhankelijke, digitale stagetoetsen ontwikkeld voor studenten verpleegkunde. De toetsen zijn erop gericht om studenten en stagebegeleiders op het juiste kennisniveau te brengen en inzicht te geven in de werkhouding die een verpleegkundige nodig heeft. Nu hebben veel studenten voor aanvang van hun stage onvoldoende zicht op het soort kennis en de werkhouding die zij in de beroepspraktijk moeten laten zien. Daardoor vallen te veel studenten uit tijdens de stageperiode.

Digitale stagetoetsen geven goed beeld kennisontwikkeling

In totaal namen 934 studenten deel aan de stagetoets aan het begin van de stage, en 623 studenten aan de eindtoets. De stagetoets is voor alle doelgroepen (derde- en vierdejaars mbo-studenten en hbo-studenten uit alle jaren) gelijk. De gemiddelde toetsscores laten zien dat de toetsen aansluiten op de kennisontwikkeling van de studenten. De scores lopen op: ouderejaarsstudenten scoren gemiddeld beter dan hun minder ver gevorderde studiegenoten. De stagebegeleiders scoren conform verwachting gemiddeld 10% hoger dan de studenten.

Studenten beter voorbereid op de stage

Studenten geven aan dat de doorlopende toetsing een positief effect heeft op hun kennisniveau en het leerproces. Zij krijgen door het maken van de stagetoets een beter beeld van waar ze staan in hun kennisontwikkeling. Doordat studenten beter inzicht hebben in hun kennisniveau en hun kennis over hun stageafdeling vergroot is, voelen zij zich beter voorbereid op hun stage.

Digitale stagetoetsen leiden tot meer kennis en uitwisseling

Stagebegeleiders waarderen de stagetoetsen. De toetsen leiden tot meer kennisuitwisseling met de student. Naar aanleiding van de resultaten worden waardevolle gesprekken tussen begeleiders en studenten op gang gebracht over de specifieke kennis en het inzicht dat nodig is in de verpleegkundige praktijk.

Projectresultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren het Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Leerstation Zorg en Netwerk ZON. Het project was onderdeel van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van SURF (2011-2014). Het heeft een vervolg gekregen in het project Digitaal toetsen van SURF.

Meer informatie

Wilt u aan de slag met de digitale doorlopende toetsing binnen de zorg? Neem dan contact op met projectleider Jelly Zuidersma (Netwerk ZON), e-mail: j.zuidersma@netwerkzon.nl.