Conclusies en resultaten project Non satis scire

In het project Non satis scire hebben 13 universiteiten de digitale toetsing en beoordeling binnen universitaire eerstegraadslerarenopleidingen aangepakt. Het project heeft een gezamenlijke bibliotheek van toetsen, toetsmatrixen, items en antwoordmodellen opgeleverd. 

 

 

Studenten achter de computer voor digitale toets

Complexe toetspraktijk lerarenopleidingen

De universitaire eerstegraadslerarenopleidingen zijn academische beroepsopleidingen. Door hun aard is de toetspraktijk complex en arbeidsintensief. Veel toetsen hebben de vorm van praktijkopdrachten die aanstaande docenten uitvoeren op hun stagescholen. Ook voeren zij onderzoeks- en ontwerpopdrachten uit. Dit alles levert veel en diverse producten op die moeten worden beoordeeld. 

Bibliotheek van toetsen, toetsmatrixen, items

De looptijd van het project bleek te kort om tot een digitale itembank van kennistoetsen te komen. Wel is er een bibliotheek van toetsen, toetsmatrices, items (meerkeuzevragen en open vragen) en antwoordmodellen opgezet in EDUgroepen. Het delen van dit toetsmateriaal ondersteunt opleiders bij het maken van hun kennistoetsen. De betrokken instellingen gaan daarmee door na het project. Rijksuniversiteit Groningen beheert de bibliotheek. 

Inzicht in mogelijkheden

Het project heeft veel inzicht opgeleverd in de mogelijkheden van en voorwaarden voor digitale toetsing en beoordelingsprocedures binnen de universitaire lerarenopleidingen. Door toetsen en procedures met elkaar te delen en te bespreken is de toets- en beoordelingspraktijk kritisch bekeken. Dat komt de kwaliteit ten goede. De waardering van opleiders en studenten voor de digitale beoordelingsprocedures is hoog.

Projectresultaten

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Dit project is uitgevoerd door 13 hogeronderwijsinstellingen. Het project maakt onderdeel uit van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren.