Conclusies en resultaten project ONBETWIST

Het SURF-project ONBETWIST ontwikkelde een database met wiskunde-opgaven om de wiskundekennis van instromers en eerstejaars op efficiënte wijze op voldoende hoog niveau te krijgen en te houden. Via de database ONBETWIST hebben wiskundedocenten in het hoger onderwijs de beschikking over meer dan 1.000 interactieve wiskunde-opgaven. 

 

Student achter laptop in bibliotheek vanaf verhoging met koptelefoon

Slagingspercentage studenten gestegen

Het project onderzocht in hoeverre het inzetten van digitale toetsen en oefenmateriaal voor wiskunde en statistiek zorgt voor vermindering van studieachterstand en uitval. Projectleider Hans Cuypers, Technische Universiteit Eindhoven over de invoering van de projectresultaten aan de TU/e: “Studenten en tutoren zijn positief: het slagingspercentage van de studenten en het aantal studiepunten per werkuur van docenten en tutoren is gestegen. Aandachtspunten zijn goede en directe communicatie over het hoe en waarom van de toetsen en aandacht voor de studiehouding van studenten.”

Uit effectmetingen komen onder meer de volgende conclusies naar boven:

  • Oefenen met online materiaal heeft een positief effect op de prestaties. (Universiteit van Maastricht).
  • Bij bijspijkeronderwijs en zomercursussen vwo-wiskunde vormen de toetsresultaten een goede indicatie van de prestaties van studenten op hun wiskundevakken in de propedeuse (Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht). 
  • Studenten Levenswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam prefereren een blended omgeving in plaats van alleen online wiskundematerialen.  

Interactieve wiskunde-opgaven zoeken en downloaden

Via de database ONBETWIST kunnen docenten:

  • opgaven en oefenmateriaal doorzoeken 
  • gemakkelijk een toets samenstellen en downloaden 
  • leer- en oefenmaterialen downloaden en integreren in hun eigen leeromgeving 
  • de resultaten van studenten raadplegen 
  • de statistische data over het gebruik van de toetsitems raadplegen 

Andere resultaten van het project zijn:

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren 

Betrokken instellingen waren Open Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma onderzocht welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.

Test met aanbieden items via de cloud 

Als vervolg op dit project onderzoeken een aantal instellingen in het experiment Twist: Testomgeving wiskundetoetsen hoe de items uit de ONBETWIST-database via de clouddienst van Sowiso aangeboden kunnen worden. 

Wilt u aan de slag met de database? Lees de uitgebreide beschrijving van de database ONBETWIST of neem contact op met projectleider Hans Cuypers TU/e, e-mail hansc@win.tue.nl.