Conclusies en resultaten project Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie

In een SURF-project hebben vijf hogescholen gezamenlijk 2000 (oefen)toetsvragen met feedback voor bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie ontwikkeld. Zij maakten hiervoor gebruik van een gedeelde online toetsomgeving. De hogescholen zetten hun samenwerking na afloop van het project voort.

 

Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop

Extra (oefen)toetsmateriaal

Studenten vinden bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie vaak lastige vakken. Slagingspercentages voor de bijbehorende toetsen zijn daardoor laag. Docenten hebben in de regel weinig tijd om extra oefentoetsen te maken en beoordelen. Om beide problemen te verminderen hebben docenten van 5 hogescholen in samenwerking met kenniscentrum ECABO het project ‘Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie’ 2000 (oefen)toetsvragen ontwikkeld.

Gedeelde online toetsomgeving

Na het opstellen van leerdoelen, toetstermen en een schrijfwijzer zijn de vragen ontwikkeld en opgeslagen in één gedeelde online toetsomgeving, RemindoToets. Het zijn verschillende typen vragen die zijn voorzien van feedback en metadata. De ‘toetstechnische’ kwaliteitscontrole is gedaan door ECABO. Docenten hebben de vakinhoudelijke juistheid getoetst.

Ervaren studiesucces en werkdruk

Uit onderzoek blijkt dat studenten nog geen verhoging van studiesucces ervaren en docenten nog geen vermindering van de werkdruk merken. Mogelijk hebben het korte tijdsbestek en de benodigde inzet van de docenten om de vragen te ontwikkelen een rol gespeeld. Toch zijn docenten enthousiast om door te gaan. Ook lijkt het er bij sommige hogescholen op dat studenten die actief waren in RemindoToets hogere cijfers hebben gehaald dan studenten die daar geen gebruik van maakten.

Samenwerking voortzetten

Al snel tijdens het project werd duidelijk dat de partners de samenwerking ook na afloop van het project willen doorzetten. Diverse activiteiten, zoals de ontwikkeling van nieuwe toetsvragen, lopen daarom nu nog steeds door. Ook worden voorbereidingen getroffen om het vervolg van de samenwerking bestuurlijk te bekrachtigen en verder uit te breiden.

Projectresultaten

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Dit project is uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Saxion en ECABO. Het project maakt onderdeel uit van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren.