Conclusies en resultaten project Toetsing in beeld

Toetsing van radiologische beeldinterpretatievaardigheden met 3D-beeldvragen scoort beter op diverse kwaliteitsaspecten dan toetsing met 2D-beelden. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Toetsing in beeld. Het project biedt daarnaast meer inzicht in de kennis en vaardigheden die een rol spelen bij beeldinterpretatie in de radiologie.

 

Jongen achter computer

De nieuwe digitale toetsvorm is blijvend geïmplementeerd voor alle radiologietoetsen in de Utrechtse geneeskundeopleiding. De nieuwe manier van radiologische toetsing wordt op basis van ervaringen bij de geneeskundestudenten op landelijke schaal geïmplementeerd bij de toetsing van aios radiologie in het project Digitale toetsing met beelden, een extra dimensie. Ook wordt er gewerkt aan een businessmodel voor VQuest, het digitale toetsprogramma voor de beeldinterpretatietoetsen.

“Digitale tool VQuest ontwikkeld voor beeldtoetsing”

“Grote technologische ontwikkelingen hebben de radiologische praktijk sterk veranderd en daarmee de complexe vaardigheid van radiologische beeldinterpretatie. Het onderwijs speelt hier op in door medisch studenten al in een vroeg stadium 3D-scans aan te bieden. De digitale toetsingstool VQuest is speciaal ontwikkeld voor het toetsen met beelden. De eerste resultaten en ervaringen zijn positief.”
Cécile Ravesloot, projectleider Toetsing in beeld

Resultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma onderzoekt welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.