Conclusies en resultaten project VGTogether (infrastructuur voortgangstoetsing)

Om de werkdruk van beheer en productie van toetsitems te verlagen heeft het project VGTogether een centrale, generiek te gebruiken infrastructuur voor voortgangstoetsing opgezet. Met deze infrastructuur in combinatie met het itemmanagementsysteem IMS zijn de mogelijkheden voor digitale afname van de voortgangstoets sterk verbeterd.

 

Student achter laptop in bibliotheek vanaf verhoging met koptelefoon

Voortgangstoetsing medische opleidingen

Vijf medische faculteiten in Nederland nemen vier keer per jaar gezamenlijk de interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG ) af bij in totaal 12.000 studenten. Voortgangstoetsing maakt het mogelijk om brede kennisontwikkeling van studenten op lange termijn te volgen. Bovendien krijgen studenten inzicht in hun eigen leerproces. Toekomstige ontwikkelingen als het digitaal adaptief afnemen van de toets vereisen een hogere itemproductie.

IMS geschikt bevonden

Vanuit de wens om de werkdruk van beheer en itemproductie te verlagen is een online systeem voor itemconstructie, itembeoordeling en toetsconstructie onderzocht en uitgeprobeerd. Het gebruikte itemmanagementsysteem IMS van Universiteit Heidelberg in Duitsland is geschikt bevonden voor de interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde. Projectleider Jeroen Donkers, Universiteit Maastricht: "Ons centrale itemmanagementsysteem (IMS) helpt auteurs en controleurs van alle instellingen bij de logistiek van het maken en controleren van toetsvragen."

Tijdseffect reviewproces en logistiek

De effectmeting toont aan dat het te verwachten tijdseffect van de introductie van het IMS vooral te vinden is in het reviewproces en de logistiek en vooralsnog minder in het schrijven van de items zelf. Om het hele productieproces efficiënter te maken lijkt het goed te investeren in verhoging van de kwaliteit van de items. Daarmee vallen minder items af tijdens de review.

Generiek te gebruiken ict-infrastructuur van voortgangstoetsing

Het toetsservicesysteem VOSYS en het studentfeedbacksysteem ProF waren al beschikbaar, onder beheer van de Universiteit Maastricht. Om de ict-infrastructuur van voortgangstoetsing duurzamer, beter beheersbaar en uitbreidbaar te maken is een centrale, generiek te gebruiken infrastructuur opgezet. VOSYS en ProF zijn daarin opgenomen. Ook is een businessmodel ontworpen. Op basis daarvan nemen bijvoorbeeld de landelijke opleiding huisartsgeneeskunde en de opleiding psychologie in Maastricht de dienst ProF nu af.

Aanbeveling: zorg voor goed ontwerp van de infrastructuur

Aan organisaties die overwegen voortgangstoetsing in te zetten adviseert de projectgroep het volgende: Voortgangstoetsing binnen samenwerkingsverbanden vereist een complexe organisatie met een goed doordachte ict-ondersteuning. Er zijn veel processen, rollen en taken die moeten worden ondersteund. Een goed ontwerp van de infrastructuur is daarbij noodzakelijk. De kennis die binnen de iVTG is opgebouwd kan daarbij worden ingezet.

Meer informatie

Aan dit project namen deel: Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden en de bijbehorende UMC’s. De Vrije Universiteit is later lid geworden.