Conclusies en resultaten project Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo

Drie onderwijsinstellingen ontwikkelden in een SURF-project digitale voortgangstoetsen voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo. De toetsen bleken een goed hulpmiddel voor studenten om vast te stellen welke basiskennis zij al beheersen en wat ze nog moeten investeren om op het gewenste niveau van de pabo te komen.

 

Studenten buiten op een bankje met laptops

In het project ‘Voortgangstoetsing in de doorstroom mbo-hbo’ hebben 2 hogescholen en 1 mbo-instelling digitale voortgangstoetsen ontwikkeld voor de vakken rekenen, Nederlands en Engels. Juist deze vakken blijken voor veel mbo’ers een obstakel bij de doorstroom naar de pabo (hbo).

Digitale voortgangstoetsen hulpmiddel voor studenten

Vanwege de korte looptijd van het project kon niet bewezen worden dat het studiesucces van de mbo’ers op de pabo is verhoogd door het inzetten van formatieve toetsing. De ontwikkelde voortgangstoetsen zijn naar verwachting niet zozeer een voorspeller van studiesucces als wel een hulpmiddel voor de student. De formatieve toetsen geven studenten inzicht en feedback als het gaat om het niveau waaraan zij moeten voldoen.

Hoge kwaliteit toetsitems door onderlinge afstemming

Voor zowel de toetsen Nederlands als rekenen is een itembank met ruim 600 items ontwikkeld. De items zijn van hoge kwaliteit doordat ze een uitgebreid reviewproces doorlopen hebben en zijn ontwikkeld door vakdocenten van verschillende instellingen. Deze docenten zijn speciaal voor dit project bijgeschoold door toetsdeskundigen. Tijdens de ontwikkeling van de toetsen hebben de docenten een grote hoeveelheid kennis uitgewisseld over digitaal formatief toetsen in het mbo en hbo.

Vaste plaats voor digitale voortgangstoetsen in onderwijs

Inmiddels worden de toetsen niet alleen gebruikt door mbo’ers die willen doorstromen naar de pabo, maar ook door pabo-studenten met een andere vooropleiding. De toetsen hebben een vaste plaats verworven in het onderwijs binnen de instellingen die deelnamen aan het project: de toetsen maken nu deel uit van het traject dat studenten doorlopen als ze doorstromen vanuit het mbo. Ook zetten sommige docenten de toetsen in als leerinstrument binnen opleidingsmodules.

Projectresultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren de Christelijke Hogeschool Ede, Driestar Hogeschool, en het Hoornbeeck College. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het Innovatieprogramma Onderwijs op maat van Surf.

Meer informatie

Wilt u aan de slag met de digitale voortgangstoetsing als hulpmiddel bij de doorstroom van mbo naar hbo? Neem dan contact op met projectleider Laura Boele-de Bruin (Driestar Hogeschool), e-mail: h.l.boele@driestar-educatief.nl.