Content-inkoop: toegang tot (wetenschappelijke) tijdschriften en databases

SURF sluit in opdracht van de samenwerkingsverbanden van universiteits- en hogeschoolbibliotheken (UKB en SHB) overeenkomsten met uitgevers. Hiermee krijgen onderzoekers en studenten toegang tot een gevarieerd aanbod van (wetenschappelijke) tijdschriften en databases die van belang zijn voor onderwijs en onderzoek.

Studenten Hogeschool Utrecht

Uitgebreid assortiment

Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de instellingen overlegt SURF regelmatig met UKB en SHB. Hieruit zijn licenties voortgekomen met grote (internationale) uitgevers als Elsevier, Wiley, SpringerNature en Wolters Kluwer. Maar ook met kleinere Nederlandse en buitenlandse uitgevers op (onder meer) medisch, economisch of juridisch vlak hebben we overeenkomsten gesloten.

Open Access

De afgelopen jaren heeft Open Access een hoge vlucht genomen. Wetenschappelijke publicaties die tot stand zijn gekomen met publiek geld worden voor iedereen gratis toegankelijk. In deze ontwikkeling speelt SURF een actieve rol. Wij zorgen ervoor dat de overeenkomsten met uitgevers worden aangepast. Samen met UKB zorgen we ervoor dat onderzoekers worden geïnformeerd als de kosten voor het kunnen publiceren in Open Access via de afspraken met uitgevers zijn afgekocht.

Dienstverlening

SURF draagt namens de deelnemende instellingen zorg voor het opstellen en managen van de overeenkomsten met uitgevers. Ook verzorgen wij de facturering en andere administratieve handelingen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van het facilitair systeem ConsortiaManager. Daarmee neemt SURF de deelnemende bibliotheken een hoop werk uit handen.

Voor instellingen die niet zijn aangesloten bij UKB of SHB bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om ook gebruik te maken van de content-dienstverlening van SURF. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de License Desk Content.