Statement SURF – 28 maart 2019

Nieuws - 28 maart 2019

SURF heeft signalen ontvangen over tekortkomingen in het verkoopproces van dochter Vancis, leverancier van ICT infrastructuur en -diensten. De huidige Raad van Commissarissen van SURF neemt die signalen zeer serieus en heeft besloten tot vervolgstappen. Die moeten het bestaande beeld toetsen en vervolledigen zodat uiteindelijk antwoord kan worden gegeven op de vraag of SURF in het verkoopproces benadeeld is en zo ja, of zij aanspraak kan maken op vergoeding, en jegens wie. In het kader van dit vervolgonderzoek wordt aan diverse betrokken partijen en personen informatie gevraagd en worden eventuele getuigenverhoren voorbereid.