SURF verandert om ambities in digitalisering van onderwijs en onderzoek te realiseren

15 oktober 2019 - SURF heeft grote ambities voor de digitalisering van onderwijs en onderzoek. Daarvoor is het nodig dat we de betrokkenheid van onze lid-instellingen vergroten en de besturing van de coöperatie SURF verbeteren. De SURF-ledenraad heeft op 9 oktober ingestemd met plannen om dit te realiseren, waaronder een reorganisatie van SURF.

Grote ambities

SURF is relevant voor zijn leden en zijn bestaansrecht is voor leden en gebruikers duidelijk, als kraamkamer, ontmoetingsplek en vooral als dienstverlener. De leden en de SURF-organisatie hebben grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben.

Om die ambities waar te maken, is verandering nodig. SURF moet een organisatie zijn met een duidelijke aansturing, waarin de betrokkenheid van de leden groot is. Zo kunnen SURF en zijn leden samen goed en flexibel inspelen op technologische ontwikkelingen en op de behoefte-ontwikkeling van de leden.

Naar 1 organisatie

SURF wordt daarom 1 organisatie, waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara ophouden te bestaan. Er komt daarnaast een duidelijker onderscheid tussen innovatie- en dienstverleningsactiviteiten, en de betrokkenheid van de verschillende sectoren bij de activiteiten van SURF wordt beter gewaarborgd. Aan het hoofd van de nieuwe SURF-organisatie komt een raad van bestuur, die bestaat uit:

  • Chief Executive Officer (CEO, strategisch relatiemanagement en financiën)
  • Chief Operations Officer (COO, dienstverlening en dienstontwikkeling)
  • Chief Innovation Officer (CINO, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs)

De ledenraad van SURF heeft op 9 oktober ingestemd met de voorstellen om deze plannen te realiseren.