SURF Meerjarenagenda 2019-2022

SURF geeft in de Meerjarenagenda weer wat de strategische ambities, thema's en doelen zijn voor 2019 tot 2022.

Ambities en plannen

 meerjarenagenda voorpagina

SURF heeft de ambities en plannen voor de periode 2019-2022 vastgelegd in de SURF Meerjarenagenda 2019-2022 (pdf). De uitdagingen op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn groot. Samenwerken en krachten bundelen is de beste strategie om met deze ontwikkelingen en uitdagingen om te gaan.

SURF Magazine

Een speciale editie van het SURF Magazine (pdf) staat volledig in het teken van de Meerjarenagenda 2019-2022. Hier vind je een praktische vertaalslag van de onderwerpen in de Meerjarenagenda .

Papieren editie Meerjarenagenda

Stuur een mail naar communicatie@surf.nl voor de papieren editie van de MJA of de speciale MJA-uitgave van SURFmagazine.