Coronavirus en SURF

SURF houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de adviezen van het RIVM rondom gezondheid en Buitenlandse Zaken wat betreft reisadviezen. Lees onze maatregelen om verspreiding van het virus te beperken en continuiteit van onze dienstverlening te waarborgen. - Laatste update: maart 2021

Vrouw van achter gefotografeerd zitten op een bank met een mobiele telefoon in haar hand

Capaciteit SURF-netwerk

Ten tijde van corona zal een groot aantal medewerkers, studenten en onderzoekers van onze aangesloten instellingen vanuit huis werken en zijn zij meer dan ooit afhankelijk van een stabiele internetverbinding met de eigen instelling. Om de stabiliteit van het netwerk zo goed mogelijk te garanderen, heeft SURF extra maatregelen genomen.

Verwachte impact op de netwerkcapaciteit

Wij verwachten dat het voornamelijk thuiswerken van studenten, onderzoekers en medewerkers geen probleem is voor de capaciteit van het netwerk. Voor studenten geldt dat zij normaal gesproken geen VPN bij de instelling gebruiken en daardoor zal hun reguliere internetverkeer vanuit huis niet via het SURF-netwerk lopen. Hierdoor zal er waarschijnlijk zelfs minder verkeer op het SURF-netwerk zijn.

Voor medewerkers loopt het internetverkeer vaak wel via VPN-servers bij de instelling als zij thuis werken. Onze koppelingen met Nederlandse ISP’s zijn zo ruim gedimensioneerd dat het netwerkverkeer tussen thuissituaties en instellingen geen hinder zal ondervinden. Hetzelfde geldt voor de koppeling tussen de instellingen en het SURF-netwerk. Waar potentieel een probleem kan ontstaan is de capaciteit van de VPN-servers bij de instellingen om het aantal gelijktijdige gebruikers te ondersteunen. Deze zijn soms gedimensioneerd op het aantal personen dat in een normale situatie thuis werkt. SURF levert voor verschillende instellingen de VPN-dienstverlening (eduVPN) en kan indien nodig opschalen.

Maatregelen om capaciteit te garanderen

We verwachten geen grote impact, maar nemen wel een aantal maatregelen om op noodsituaties voorbereid te zijn.

Wijzingen op netwerk minimaal

Door wijzigingen op het netwerk te minimaliseren, stelt SURF alle werkzaamheden die een risico op de stabiliteit van het netwerk kunnen veroorzaken tot nader order uit. Netwerkwijzigingen voor individuele instellingen zullen we per geval beoordelen.

Capaciteitsuitbreiding

Capaciteitsuitbreidingen die het verkeer voor de vele thuisgebruikers beter kunnen ondersteunen, hebben prioriteit. Daarnaast volgen we de belasting van het eigen netwerk en de externe verbindingen nauwgezet en zullen de capaciteit uitbreiden waar nodig.

Continue monitoring

De monitoring en het beheer van het netwerk gaan zonder hinder door. Het SURF NOC en de helpdesk zijn voldoende bemand. In geval van verstoringen in de dienstverlening zullen we deze zo spoedig mogelijk oppakken.

Remote beheer

De gezondheid van collega’s en leveranciers staat voorop. We werken zoveel mogelijk vanuit huis.

SURF is voor de operatie en het beheer van het netwerk grotendeels onafhankelijk van toegang tot fysieke locaties. Veel storingen kunnen daardoor remote worden opgelost. Uitzondering geldt als voor de storing het vervangen of bijplaatsen van onderdelen noodzakelijk is. In dit kleine percentage van de storingsgevallen zal toegang van eigen of externe experts tot een PoP (point of presence) noodzakelijk zijn. Wij zijn in dat geval afhankelijk van de PoP-eigenaren en de mogelijke wijzigingen in hun policies vanwege corona/covid-19. Het ontzeggen van toegang van SURF of externe engineers tot deze locaties kan gevolgen hebben voor het herstel van de dienstverlening. SURF volgt de aanwijzingen van en ontwikkelingen bij deze partijen nauwgezet en maken indien nodig nadere afspraken.