Coronavirus en SURF

SURF houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de adviezen van het RIVM rondom gezondheid en Buitenlandse Zaken wat betreft reisadviezen. Lees onze maatregelen om verspreiding van het virus te beperken en continuiteit van onze dienstverlening te waarborgen. - Laatste update: 13 mei

Vrouw van achter gefotografeerd zitten op een bank met een mobiele telefoon in haar hand

Versnelde toegang tot rekentijd voor COVID-19-onderzoek

Als je onderzoek doet naar COVID-19, kun je een aanvraag indienen voor versnelde toegang tot de nationale high performance computing en data-infrastructuur voor onderzoek.

- Deze call is gesloten - 

 

Rekentijd Nationale Computersystemen is een financieringsregeling die onderzoekers en onderzoeksgroepen toegang geeft tot de nationale rekenfaciliteiten, CPU- en GPU-cores, inclusief de benodigde opslag, software en technische expertise.

Het bestrijden van COVID-19 vereist uitgebreid onderzoek dat bijdraagt aan ons begrip van het coronavirus (COVID-19) en ons vermogen om te reageren op de pandemie.

Gezien de urgentie en het algehele publieke belang van het COVID-19-onderzoek, bieden NWO en SURF versnelde toegang voor COVID-19-onderzoek, als onderdeel van de lopende rekentijd-call. Voor onderzoek over dit onderwerp geldt een verkort aanmeldproces voor toegang tot de nationale high performance computing en data-infrastructuur voor onderzoek.

Coronavirus

Wie kan zich aanmelden?

Elke onderzoeker die aangesloten is bij een van de instellingen die ook in aanmerking komen voor de reguliere call voor rekentijd, kan zich aanmelden voor dit speciale versnelde aanmeldtraject.

Wanneer aanvragen?

De versnelde toegang is direct beschikbaar en is geldig tot en met 30 juni 2020.

Budget

Het beschikbare budget voor de versnelde toegang voor COVID-19-onderzoek is beperkt tot maximaal 20% van het budget van de rekentijd-call Nationale Computerfaciliteiten 2020.

Wat kun je aanvragen?

Dezelfde nationale faciliteiten zijn beschikbaar als in de reguliere rekentijd-call. De computerfaciliteiten zijn: HPC Cloud CPU/GPU, Lisa rekencluster, Cartesius supercomputer CPU/GPU, Data Processing (Grid/Spider) en/of Custom Cloud Solutions (Kubernetes/MS4). Bij elk van deze faciliteiten kan ook de benodigde opslag, assistentie bij het opzetten van de software en technische expertise worden aangevraagd.

Houd er rekening mee dat deze oproep zich uitsluitend richt op onderzoeken die een aanvulling vormen op bestaande RIVM- en WHO-studies. Op dit moment worden het RIVM en de WHO overspoeld door COVID-19-onderzoek. De aangevraagde onderzoeken mogen daarom niet interfereren met de onderzoeken van het RIVM en de WHO of deze dupliceren, noch mogen zij een beroep doen op middelen van deze organisaties.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  • Wil je een aanvraag indienen, dan kun je je rechtstreeks via SURF aanmelden voor de versnelde toegang tot rekentijd voor COVID-19-onderzoek door het digitale aanmeldformulier op onze website in te vullen. Je kunt direct in de aanvraagportal een aanvraagaccount aanmaken.
  • Beschrijf in je voorstel hoe je voorgestelde onderzoek bijdraagt aan ons begrip van COVID-19 en/of het land beter in staat stelt om te reageren op de pandemie. We vragen je om je keuze van het onderwerp te motiveren. Toon aan dat het voorgestelde onderzoek een aanvulling is op de bestaande studies van het RIVM en de WHO en dat deze studies niet worden herhaald of gehinderd, en dat er geen beroep wordt gedaan op middelen van deze organisaties.
  • We sturen je aanvraag ook naar NWO voor een Fast Track-beoordeling van je motivatie en beschrijving van het onderwerp.
  • We streven ernaar om je binnen 3 werkdagen na het indienen van je voorstel te informeren over de goedkeuring van subsidies.
  • Als je middelen toegewezen krijgt, verwachten we dat je je resultaten publiceert in de open wetenschappelijke literatuur.

Vragen?

Ben je geïnteresseerd, dan kan SURF je helpen bij het invullen van een aanvraag. Neem contact op met helpdesk@surfsara.nl als je deze hulp nodig hebt en vermeld de 'COVID-19 Fast Track'.