Cyberdreigingsbeeld 2020-2021 geeft inzicht in de weerbaarheid van instellingen

Uit het Cyberdreigingsbeeld 2020-2021 blijkt dat het Nederlandse onderwijs en onderzoek het afgelopen jaar extra investeerde in cyberbeveiliging. Het incident eind 2019 bij de Universiteit Maastricht en de covid-19-pandemie in 2020 waren daar de belangrijkste aanleiding voor. Toch zijn instellingen nog altijd vatbaar voor veel cyberdreigingen.

Het Cyberdreigingsbeeld laat onder meer zien dat het onderwijs en onderzoek kwetsbaar is geworden door de afhankelijkheid van een klein aantal grote Amerikaanse cloudproviders. Die afhankelijkheid is het gevolg van online onderwijs en thuiswerken vanwege de coronacrisis. 

Meer aandacht voor kennisveiligheid

Ook laat het rapport zien dat instellingen groeiende aandacht hebben voor kennisveiligheid vanwege veranderende internationale verhoudingen. Instellingen lopen vooral risico dat data in verkeerde handen komt en openbaar wordt gemaakt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het steeds vaker statelijke actoren zijn die bij instellingen binnendringen. 

Nog meer samenwerken is en blijft de boodschap

Samenwerking tussen instellingen en tussen sectoren blijft van groot belang om de kennis en data van instellingen goed te beveiligen. Het was ook dé boodschap van de Universiteit Maastricht tijdens een door hen georganiseerd symposium over de ransomware-aanval die hen eind 2019 trof. Vanaf het begin deelde de Universiteit Maastricht alle kennis en ervaringen waar andere instellingen en daarmee de sector als geheel van profiteerde. De Universiteit Maastricht won hiervoor de SURF Security en Privacy Award 2021.