Cyberdreigingsbeeld onderwijs en onderzoek 2019/2020

Hoe ontwikkelde cybersecurity zich in 2019 in het onderwijs en onderzoek? Wat waren de belangrijkste dreigingen en risicofactoren? Hoe staat het met de weerbaarheid van instellingen? En wat zijn de verwachte trends voor 2020? Je leest het in het Cyberdreigingsbeeld 2019/2020.

Persoonlijke training in Windows en beveiliging

Dreigingen in 2019

De respondenten scoren identiteitsfraude en verstoring van ict-voorzieningen als grootste bedreiging. Specifiek voor onderzoek komt daar de verkrijging en openbaarmaking van data bij. Beproefde cybercrime-methoden zoals gijzelingssoftware (ransomware), phishing en DDoS-aanvallen blijven ook toenemen. Verder zijn er nieuwe bedreigingen bijgekomen. Zo misbruiken cybercriminelen leveranciersketens door hierin te infiltreren. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen scoren hun eigen cyberweerbaarheid hoger dan het jaar ervoor. Het gemiddelde cijfer is een 6,3 waar dat in 2018 een 5,5 was.

Samenwerken als sector belangrijkste wapen

Samenwerken wordt veel genoemd als manier om sterker te staan, efficiënter te werken en de toenemende dreigingen het hoofd te bieden. Door samen te werken is de sector beter voorbereid en kan er sneller worden gehandeld. Om de huidige ontwikkeling van cybercriminaliteit bij te houden is het nodig om de samenwerking op een aantal punten verder te versterken bijvoorbeeld in cybersecurityoefeningen, zoals Ozon. Samenwerking helpt ook om de gesignaleerde tekorten aan capaciteit en expertise te overkomen.

Conclusies

Het rapport concludeert dat vanwege toenemende dreigingen de inzet van instellingen nodig blijft om de weerbaarheid te verhogen. Vooral op het gebied van awareness is veel te winnen. Door toenemend gebruik van cloud-toepassingen, die door grote, niet-Europese spelers worden geleverd, ontstaan nieuwe dreigingen voor de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens.

Over het cyberdreigingsbeeld

Het Cyberdreigingsbeeld 2019/2020 is het zesde dreigingsbeeld over onderwijs en onderzoek. Dit rapport is gebaseerd op een survey onder medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en op publieke bronnen. In de survey hebben we onder andere gevraagd welke risicofactoren volgens de SURF-doelgroep het belangrijkste zijn, welke incidenten hebben plaatsgevonden en wat de weerbaarheid van de instellingen is.

Download de samenvatting van het Cyberdreigingsbeeld 2019/2020

Eerdere versies Cyberdreigingsbeeld

SURF publiceert elke jaar een Cyberdreigingsbeeld. Bekijk ook het: