Daphne Riksen Schrijfprijs

SURF organiseert de Daphne Riksen Schrijfprijs om te stimuleren dat er beter over techniek, innovatie en onderwijs wordt geschreven. De uitslag van de editie van 2020 is bekend.

Banner Daphne Riksen Schrijfprijs 2020 met foto

Alle inzenders gelijk gewaardeerd

Het thema van 2020 was Hoe corona het onderwijs verandert. Wat is jouw verhaal? We hebben gekozen voor een actueel onderwerp dat veel mensen raakt en waar veel verschillende invalshoeken voor zijn. De jury, bestaande uit Christien Bok, Amanda Verdonk en Hans Brouwer, heeft 9 mooie inzendingen ontvangen. Het waren er minder dan ze verwacht had met dit actuele thema.

De juryleden kwamen tot een gezamenlijke conclusie die volgens hen recht doet aan alle inzenders. Ze waren het erover eens dat de verhalen allemaal ervaringsverhalen zijn; ‘berichten van het front’. Daarmee geven zij een mooie inkijk in het werk van docenten in de tijden van Corona. Omdat dit een interessante bloemlezing geeft van de verschillende ervaringen, kiest de jury ervoor geen winnaars uit te roepen maar alle deelnemers gelijkelijk te waarderen. Ze bedankt de inzenders voor hun deelname.

Lees de essays van deze editie van de Daphne Riksen Schrijfprijs.

Een goed geschreven verhaal heeft impact

Een tekst over complexe materie hoeft niet moeilijk leesbaar te zijn. Sterker nog, hoe ingewikkelder de tekst, hoe meer lezers afhaken. Het is een kunst om een verhaal makkelijk leesbaar en begrijpelijk voor anderen te maken. Om te stimuleren dat er beter over techniek, innovatie en onderwijs wordt geschreven, organiseert SURF de Daphne Riksen Schrijfprijs. Daphne, de naamgeefster van deze prijs, wist op heldere en aantrekkelijke manier over ingewikkelde materie te schrijven. Niet alleen omdat ze met dat talent geboren was, maar vooral omdat ze veel oefende in het scherpen van de pen. Lees meer over Daphne Riksen.

Heb je hulp nodig? MOOC Beter schrijven

Wil je je schrijfvaardigheden opfrissen, volg dan de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs. De MOOC, ontwikkeld door Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam, bestaat uit 6 modules. Je kunt ze allemaal volgen of je kiest eruit wat je nodig hebt. Gratis door iedereen te volgen!

De jury

Een deskundige jury onder voorzitterschap van Christien Bok (Onderwijsinnovatie SURF) kiest de beste teksten uit alle inzendingen. De jury bestaat verder uit tech-entrepreneur Hans Brouwer en innovatiejournalist Amanda Verdonk. Lees hier meer over de jury.