Database Driven E-Learning (DaDEL)

Studenten binnen het universitair theologisch onderwijs moeten klassiek Hebreeuws en Grieks leren om bronnen op wetenschappelijke wijze te bestuderen. De traditionele onderwijsmethoden met behulp van voorbeeldschema’s (paradigma’s) kennen veel praktische bezwaren en zijn niet effectief.

Projecten geesteswetenschappen

Daarom ontwikkelden de PThU en VU online leermaterialen waarin de theoretische kennis verworven wordt op basis van concrete teksten. Het idee is dat docenten in binnen en buitenland kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en delen van deze leermaterialen.

Instelling

Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Vrije Universiteit

Doel en doelgroep

In dit project hebben de samenwerkende instellingen adaptieve hypermedia ontwikkeld. Dit zijn online leermaterialen waarin de studenten kennis verwerven op basis van concrete teksten én waarin de oefeningen ‘meegroeien’ met de student. In deze online leermaterialen is sprake van een integratie van theoretische en praktische taalverwerving door middel van een database-gestuurde online leeromgeving met feedback. De doelgroep bestaat uit studenten van theologische opleidingen, niet alleen aan de PThU en de VU, maar ook aan andere universiteiten in Nederland. In totaal gaat het om ongeveer 1100 studenten, waarvan jaarlijks ongeveer 250 eerstejaars. De leeromgeving is vrij beschikbaar voor iedereen die klassiek Hebreeuws of Grieks wil leren.

Resultaten

Het project maakt gebruik van een bestaande OpenSource-databases van Hebreeuwse en Griekse teksten: Database Driven E-Learning (DaDEL). DaDEL bevat 100 database-gestuurde oefeningen, waarmee studenten interactief oefenen met concrete teksten. Aan de hand van de oefening selecteert de software geschikte teksten uit de database en biedt deze aan de gebruiker aan. De student maakt de opdracht, waarna de software checkt of het antwoord juist is. De invoer van de studenten wordt bijgehouden, zodat de software fout gemaakte opdrachten later opnieuw kan aanbieden. De docent kan zien hoe de studenten scoren en kan het onderwijs daarop aanpassen. De software wordt zo ontwikkeld dat ze ook toepasbaar is als platform voor andere vormen van Database Driven E-Learning. Daarom worden niet alleen de oefeningen en databases, maar ook de software zelf beschikbaar gesteld onder een Creative Commons licentie (CC BY-SA).

Verder is alle informatie beschikbaar gesteld in het Nederlands. Er zijn herivoor volledig dekkende woordenboeken voor Hebreeuws en Grieks vertaald in het Nederlands. Dit geldt eveneens voor grammaticale terminologie.

Ontwikkelde materialen

Op de website www.dadel.org draait de software Database Driven E-Learning. Hier zijn 100 database-gestuurde oefeningen voor Hebreeuws en Grieks beschikbaar, waarmee duizenden unieke praktische oefeningen gegenereerd kunnen worden.

Ook zijn hier woordenlijsten Hebreeuws-Nederlands, Aramees-Nederlands en Grieks-Nederands te vinden. Deze kunnen zijn geïntegreerd in dadel.org, maar kunnen ook gedownloard worden op GitHub.7

Een extra onderdeel zijn de mappings van grammaticale terminologie. Om de combinatie van de taalkundige terminologie in de ETCBC database met grammaticale termen in de leerboeken Hebreeuws op academisch nivea te faciliteren zijn er mappings gemaakt.

Contactpersoon voor vragen

Ernst Boogert, eboogert@pthu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2018 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.