Uitgave XR in het onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden, kansen, toepassingen, uitdagingen en hindernissen van eXtended Reality voor het onderwijs? Wie houden zich hiermee bezig? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Lees het in de uitgave XR in het onderwijs.

XR in het onderwijs

De successen en uitdagingen van XR

Het rapport ‘XR, Mogelijkheden, Successen en Uitdagingen op het gebied van Gezondheid en Onderwijs’ van de Europese Commissie uit 2023 beschrijft de stand van zaken en beoordeelt de sterke en zwakke punten van het gebruik van XR binnen beide sectoren.  

98% Van de respondenten gelooft dat XR in de komende vijf jaar aanzienlijk zal bijdragen aan de ontwikkeling van hun sectoren. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 

De successen 

 • XR kan worden gebruikt om studenten in de gezondheidszorg op te leiden. Door noodsituaties en operaties te simuleren en interactie met de menselijke anatomie in 3D te bieden, worden studenten beter toegerust om met echte medische situaties om te gaan.
 • Met XR worden creatieve mogelijkheden in kunst en design uitgebreid. Studenten kunnen kleding, architectonische ontwerpen of schilderijen in een virtuele omgeving maken en verkennen.
 • XR kan worden gebruikt om soft skills te trainen zoals communicatieve vaardigheden, kritisch denken, problemen oplossen en teamwork.
 • Voor studenten met fysieke beperkingen of gezondheidsproblemen biedt XR de mogelijkheid om samen te werken en virtueel deel te nemen aan leerprocessen in een veilige omgeving. Zonder risico's voor de gezondheid of de noodzaak van fysieke aanwezigheid.
 • XR kan worden gebruikt om studenten bewust te laten worden van belangrijke maatschappelijke issues zoals het milieu en discriminatie.
 • XR kan zorgen voor een soepeler en effectiever leerproces en biedt volop mogelijkheden voor interactie, waardoor de betrokkenheid en motivatie van studenten toeneemt.
 • XR helpt bij de analyse van testresultaten en vergroot de nauwkeurigheid van diagnoses. Ziekten kunnen met behulp van XR gemakkelijker en nauwkeuriger in 3D worden opgespoord.
 • Organisaties kunnen XR op een kostenefficiënte manier inzetten voor training. XR zorgt momenteel voor een veiligere en effectievere bijscholing op het gebied van de luchtvaart, de maritieme industrie, de strijdkrachten en veiligheidsdiensten.

De uitdagingen 

 • De bekendheid en acceptatie van XR blijft laag. Trainingen voor docenten en richtlijnen om XR te integreren binnen opleidingen kunnen hier verandering in brengen. 
 • Particuliere investeerders in de EU zijn vaak terughoudend om XR-oplossingen te financieren. Een Europees risicokapitaalfonds voor investeringen in XR-bedrijven in de onderwijssector kan investeringen aantrekkelijk maken.  
 • XR biedt niet altijd onafhankelijke en inclusieve toegang. Toegankelijkheidseisen en -richtlijnen in Europese XR-onderzoeksprojecten zijn nodig om dit te veranderen.   
 • Er is een gebrek aan geschoolde professionals, met name ontwerpers en ontwikkelaars. Dat vraagt onder meer om een plan voor bij- en nascholing voor XR. En ook om meer financiering voor XR-gerelateerde onderwijsprogramma’s en onderwerpen op alle niveaus binnen het hoger onderwijs.
 • Er moeten meer projecten komen om de mogelijke negatieve effecten en ethische overwegingen met betrekking tot het gebruik van XR te onderzoeken. De resultaten daarvan kunnen onder meer worden gebruikt om concrete aanbevelingen te ontwikkelen voor het EU-beleid.
 • Er is meer onderzoek nodig op het gebied van onder meer zintuiglijke vergroting en neurofysiologische veranderingen, mens- en avatar-relaties, de integratie van XR met AI en kwesties in verband met gegevensbescherming.  
 • Bepaalde soorten XR-ervaringen verzamelen en gebruiken grote hoeveelheden (persoons)gegevens, wat ethische en privacygerelateerde risico's met zich meebrengt. Hiervoor moeten richtsnoeren worden ontwikkeld over de te volgen procedures bij het testen, ontwikkelen, distribueren en toepassen van oplossingen met nieuwe technologieën.
   

Lees het rapport: ‘XR, Mogelijkheden, Successen, Verhalen en Uitdagingen op het gebied Gezondheid en Onderwijs’