De veranderende rol van bibliotheken in het onderwijs

Onderwijsmateriaal is steeds vaker online te vinden. Hoe verandert daarmee de rol van de bibliotheek binnen een universiteit of hogeschool? Dat was het uitgangspunt van de verkennende studie die wij WAU?! vroegen uit te voeren.

Open ruimte in bibliotheek met studenten

Landelijke verkenning

We willen weten of en in welke mate de rol van bibliotheken verandert door open en online onderwijs. Daarom hebben wij dr. Karianne Vermaas van WAU?! gevraagd een landelijke verkenning uit te voeren. Het onderzoek is begeleid door een stuurgroep met leden van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) en het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB).

In de verkenning staat welke rol de bibliotheken in hogescholen en universiteiten op dit moment invullen rondom open en online onderwijs. De bibliotheken gaan in op hun plannen en geven aan hoe ze tegen deze ontwikkeling aan kijken. In het rapport lees je daarnaast een aantal Nederlandse good practices.

Themamiddag  Open Education Week

Wij organiseerden op 20 maart 2015 samen met het SHB en UKB een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van bibliotheken van hogescholen en universiteiten. De resultaten van de landelijke verkenning zijn die dag gepresenteerd. Aan de hand  van de reacties, discussies en presentaties tijdens de themamiddag is het rapport verder aangevuld.

Resultaten

Een samenvatting van de resultaten:

 • de ontwikkeling van open en online onderwijs is bij veel instellingen in een experimentele fase;
 • bibliotheken van hogeronderwijsinstellingen zoeken naar de rol die zij daarin kunnen vervullen;
 • er is behoefte aan een duidelijke definitie om een goede discussie over de rol van bibliotheken te kunnen voeren en rollen te kunnen bepalen;
 • de rol die een bibliotheek kan vervullen is deels afhankelijk van de positie van een bibliotheek binnen een instelling;
 • de vakkennis van bibliotheken wordt door de ontwikkeling van open en online onderwijs steeds belangrijker;
 • instellingen maken bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal meestal geen gebruik van creative commons-licenties;
 • bibliotheken willen naar een partnerschap met docenten toewerken;
 • er moet nu vooral geëxperimenteerd worden en kennis worden gedeeld.

  Rapport rol bibliotheken web

  Zie ook