Deelnemersvoorwaarden Daphne Riksen Schrijfprijs

Logo Daphne Riksen Schrijfprijs 2020

Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. SURF is gevestigd te Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht.

Doelgroep/wie kan er mee doen

Een deelnemer is op het ogenblik van deelname aan de wedstrijd minstens 18 jaar of ouder.  De Daphne Riksen Schrijfprijs staat open voor mensen, werkzaam, studerend of betrokken in of aan het hoger onderwijs die op de een of andere wijze bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in technologie, innovatie en onderwijs

Andere deelnemers die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen worden uitgesloten van deelname.

Duur van de prijsvraag

Om kans te maken op het winnen van Daphne Riksen Schrijfprijs moeten deelnemers zich aanmelden tussen 10 november en 31 december 2020. Op 20 januari horen deelnemers of ze genomineerd zijn voor de beste 25 inzendingen. Op 27 januari 2021 worden de 3 winnaars bekend gemaakt tijdens een prijsuitreiking.

Deelname aan de prijsvraag

Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos. Een deelnemer kan zich aanmelden door:

  • Zich aan te melden via het aanmeldformulier en akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden.
  • Toestemming te geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
  • Daarbij een essay aan te leveren via van maximaal 1.000 woorden en toestemming te geven aan SURF om deze te publiceren op de website. Het auteursrecht van de tekst blijft te allen tijde bij de auteur.

Licentie auteursrecht

Door je in te schrijven voor deze wedstrijd, geef je SURF toestemming om, als je tot de top 15 van de inzendingen behoort, het essay en alle auteursrechten die er mogelijk op rusten, voor onbepaalde tijd te gebruiken in het kader van de (publiciteit omtrent de) Daphne Riksen Schrijfprijs. Hieronder wordt verstaan het recht voor SURF om:

1) het essay geheel of gedeeltelijk te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken in druk en/of in digitale vorm, al dan niet in combinatie met werken van derden, bijvoorbeeld online beschikbaarstelling via internet of enig ander netwerk, voor gebruik ter beschikking gesteld aan derden; en

2) het essay te (doen) bewerken of samenvatten en in bewerking te (doen) verveelvoudigen en openbaar te maken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het uitgeven van het essay in het kader van de publiciteit omtrent de Daphne Riksen Schrijfprijs en de ingezonden essays.

Prijs

Een vakjury kiest uit de 25 beste essay inzendingen de 3 prijswinnaars. De vakjury bestaat uit Christien Bok, Hans Brouwer en Amanda Verdonk.

Het beste ingezonden stuk wordt beloond met 500 euro, de tweede prijs is 250 euro en de derde prijs is 150 euro. Prijswinnaars ontvangen bovendien nog een aandenken aan hun deelname.

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd en enkel de vakjury beslist over de winnaars. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.

De winnaars worden bekend gemaakt op 27 januari 2021.

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op via schrijfprijs@surf.nl.