Denken, Doen, Delen - kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk in openbaar bestuur

Het project stimuleert kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk in openbaar bestuur met blended learning. De blended learning bestaat uit de small private online course (SPOC) Challenging Government en fysieke discussiebijeenkomsten.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

De Haagse Hogeschool en de NHL Hogeschool

Doel en doelgroep

In het project is via blended learning een leergemeenschap gecreëerd over grote maatschappelijke veranderingen en de implicaties daarvan voor het functioneren van de overheid en het werk van de publieke professional. Ten eerste is de small private online course (SPOC) Challenging Government ontwikkeld. De SPOC bestaat uit videocolleges door professionals uit de praktijk, verwijzingen naar bronnen en een discussieplatform. Ten tweede zijn er leergroepen: fysieke bijeenkomsten waarin studenten en professionals inhoudelijk discussiëren over de collegestof. Het project richtte zich op hbo-bachelorstudenten Bestuurskunde en professionals.

Resultaten

Het project heeft tot de volgende deliverables geleid:

  • 8 korte videocolleges rondom het thema Challenging Government;
  • Een online discussieplatform;
  • 5 tot 10 leergroepen per cursus met studenten en professionals;
  • 8 openbare bijeenkomsten op de hogescholen;
  • 20 netwerkactiviteiten georganiseerd door studenten en professionals;
  • De video’s werden door gemiddeld 1.000 professionals, 30 studenten van NHL Hogeschool en 35 van de Haagse Hogeschool bekeken;

Inmiddels zijn de video’s onderdeel van het curriculum bij de twee deelnemende hogescholen, NHL en HHS. Daarnaast worden ze ook gebruikt bij de RUG en Avans, bij de gemeenten Zaanstad en Leeuwarden en bij de provincie Friesland. Een mogelijke volgende stap is dat studenten zelf videoreportages gaan maken voor hun portfolio en deze zowel door de opleiding als door het werkveld laten beoordelen.

Ontwikkelde materialen

De video’s en de online discussiegroepen zijn vanaf 31 augustus 2015 beschikbaar op www.omooc.nl. Alle materialen zijn beschikbaar onder CC BY SA 4.0.

Tips

Koers niet te snel af op het behalen van een concrete doelstelling, maar investeer eerst in de relaties met alle betrokken partijen.

Contactpersoon voor vragen

Juliette Santegoeds, h.j.d.m.santegoeds@hhs.nl, of Avelien de Haan-Kamminga, A.Haan@nhl.nl.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.