Aanbesteden

Ondersteuning bij aanbestedingsvraagstukken

SURFmarket ondersteunt de bij SURF aangesloten instellingen bij aanbestedingsvraagstukken.

Hulp bij aanbestedingen

Onderwijsinstellingen hebben aan de coƶperatie SURF de opdracht gegeven hen te helpen bij het aanbestedingsvraagstuk. Zij zijn volgens Europese regelgeving namelijk verplicht om de aanschaf van ICT-middelen Europees via een aanbesteding te gunnen wanneer een opdracht de wettelijke drempelwaarde overschrijdt. Ook voor bedragen onder de drempelwaarde is concurrentiestelling verplicht. SURFmarket ondersteunt hierbij.

Kernpakket

Met het tekenen van de lidmaatschapsverklaring geven instellingen aan welke diensten en producten zij moeten afnemen via SURFmarket. Dit is het kernpakket waarvoor SURFmarket bemiddelingsovereenkomsten afsluit. Als een individuele instelling de aanbestedingsdrempel overstijgt, kan SURFmarket faciliterend optreden bij het aanbestedingstraject.

Aanbesteden

Ook bij producten die niet tot het kernpakket behoren, biedt SURFmarket ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk inkopen van apparatuur, door meerdere instellingen. SURFmarket brengt kennis en ervaring samen.

Kalender

Wil je weten voor welke (Europese) aanbestedingstrajecten instellingen met elkaar samenwerken? Of ben je benieuwd welke instellingen aan het onderzoeken zijn of gezamenlijke inkoop mogelijk is? Bekijk dan de kalender.  

Meer informatie?

Laatste wijziging op 15 mei 2017