Clouddiensten

Altijd en overal bereikbaar

Clouddiensten zijn, in tegenstelling tot traditionele software, altijd en overal bereikbaar waar een internetverbinding is. Bij SURFmarket zijn deze diensten ook beschikbaar. SURFnet regelt de veilige toegang tot deze diensten, via SURFconext of NetherLight.

Any place, any device

Open en online samenwerking wordt steeds meer gemeengoed. Studenten, docenten en onderzoekers verwachten steeds meer any time, any place en op any device open toegang te hebben tot onderzoeksresultaten en leermiddelen. De cloud is bij deze ontwikkelingen onmisbaar.

Divers assortiment

Onderwijsinstellingen kunnen via SURFmarket diverse soorten cloudoplossingen afnemen tegen voordelige voorwaarden en prijzen. Denk hierbij aan Infrastructure as a Service of aan Software as a Service, zoals samenwerkingsdiensten, videoconferentie, interactieve hoorcolleges en personal storage. Instellingen kunnen deze cloudoplossingen afnemen via Mijn SURFmarket en inzetten, met toegang via SURFconext. Via de webwinkel SURFspot kunnen medewerkers en studenten zelf ook voor individueel gebruik cloud-based oplossingen aanschaffen.

Clouddiensten gemakkelijk en veilig beschikbaar maken 

Instellingen kunnen eigen instellingsdiensten en clouddiensten van verschillende aanbieders beschikbaar stellen voor hun gebruikers. Als deze diensten gekoppeld zijn aan de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext, kunnen gebruikers eenvoudig inloggen met hun eigen instellingsaccount op basis van single sign-on.

Clouddiensten over lichtpaden

Daarnaast is het mogelijk om clouddiensten over lichtpaden, dus met gegarandeerde bandbreedte, af te nemen via de open lichtpadenexchange NetherLight. Dit alles biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, binnen instellingen en over instellingsgrenzen en zelfs landsgrenzen heen.

Belangen optimaal behartigd

Regelmatig hebben wij contact met de vertegenwoordigers van instellingen. Zo kan SURFmarket de belangen van het onderwijs optimaal behartigen in de gesprekken en afspraken met ICT-leveranciers. Die afspraken worden vastgelegd in zogenoemde bemiddelingsovereenkomsten.

Aansluiten bij SURFmarket

Nog niet aangesloten bij SURFmarket?

Lees meer

Laatste wijziging op 08 dec 2017