Thema's van de SIG's

Kennis delen met collega's uit verschillende instellingen

De special interest groups van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ICT-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Hieronder leest u over welke thema’s SURF een SIG heeft opgericht.

Thema's 

Blended Learning

Op veel instellingen worden kleine of grote stappen gezet om blended learning te implementeren. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden in het (her)ontwerpen van het onderwijs naar een blended variant? Hoe ontwerp je de optimale blend? Wat werkt juist niet en waarom niet? De SIG Blended Learning buigt zich over dit soort vragen en het uitwisselen en ontsluiten van deze informatie. 

Compute Resources for Life Science Research

De joint SURF-DTL SIG 'Compute Resources for Life Science Research' richt zich op het delen van kennis en ervaringen in het bouwen en het gebruik van een reken infrastructuur voor grootschalige onderzoeksprojecten in de levenswetenschappen. 

Digitaal Toetsen

Digitaal toetsen is veelomvattend en specialistisch. Kennisuitwisseling is dan ook erg nuttig. Sluit u, via SURFspace.nl, aan bij de enthousiaste groep professionals in deze SIG. 

Digitale Leer- en Werkomgeving

Hoe wordt de ICT-vaardigheid van student en docent verhoogd? Op SURFspace kunt u kennis rondom DLWO delen, vinden en bediscussiëren.

Groene ICT en Duurzaamheid

Vergroenen van ICT, hoe kunt u dat doen? Maar ook: hoe kunnen we ICT inzetten bij het verduurzamen van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering? Lees, deel en discussieer mee op SURFspace

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. Kijk op SURFspace voor de SIG Learning Analytics.

Media & Education

De SIG Media & Education richt zich op (didactische) videotoepassingen binnen hoger onderwijs. De leden van de SIG volgen trends en innovaties en wisselen kennis uit. Ook wordt binnen de SIG aandacht besteed aan auteursrecht, privacy, metadata en slim hergebruik van open videomaterialen. Voorheen was de SIG Media & Education opgesplitst in twee SIG's, namelijk Weblectures en WEBstroom.

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek helpt om studenten in zo kort mogelijke leertrajecten op hoog niveau op te leiden en daarbij docenten, locaties en leermiddelen optimaal in te zetten. Kijk op SURFspace voor de SIG Onderwijslogistiek.

Open Education

Open Education faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Op SURFspace vindt u nieuws, relevante bronnen en congresblogs. 

Research Data

Wetenschap en de samenleving zijn gebaat bij goed management en een betere toegang van onderzoeksdata. De SIG Research Data richt zich op kennis vergaren en experts bij elkaar brengen. 

Research Information

Wetenschap en de samenleving kunnen maximaal rendement halen uit onderzoek wanneer onderzoek zorgvuldig en systematisch wordt geregistreerd en verspreid. De SIG Research Information wil hieraan bijdragen met hun expertise. 

Research Support

De SIG Research Support verzamelt kennis en brengt experts bij elkaar om onderzoekers te kunnen faciliteren bij onderzoek met relevante ICT-ondersteuning.

Unwired

Hoe benut u de meerwaarde van mobiele devices in het onderwijs en in werkprocessen? Op SURFspace kunt u kennis rondom mobiel leren en werken delen, vinden en bespreken. 

Virtuality

Wilt u op de hoogte blijven van onderwijsinitiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Volg dan de SIG Virtuality

Visualisatie

Informatie uit 'big data'? Visualisatie kan u helpen. Zoekt u contact met (andere) visualisatie-experts of zoekt u visualisatietips en -tools? Word dan lid van de SIG Visualisatie.

Meer informatie

Laatste wijziging op 08 jan 2018