100 Gbit/s voor onderzoek en onderwijs (ANA-300G)

De open lichtpadenexchange

NetherLight is een van de open lichtpadenexchanges die 100 Gbit/s-faciliteit voor onderzoek en onderwijs mogelijk maakt. Daarmee beschikt het onderwijs en onderzoek over een geavanceerde verbinding waarmee gegevensoverdracht mogelijk is tussen de Verenigde Staten, Canada en Europa met snelheden die voorheen alleen op het vasteland haalbaar waren.

Geavanceerde verbinding tussen de Verenigde Staten, Canada en Europa  

Het project ANA-300G (Advanced North Atlantic) biedt het onderwijs en onderzoek een betrouwbare, geavanceerde verbinding die het mogelijk maakt gegevens tussen de Verenigde Staten, Canada en Europa te verzenden met snelheden die voorheen alleen op het vasteland haalbaar waren. ANA-300G is ontwikkeld in een samenwerking tussen 5 geavanceerde netwerken voor onderwijs en onderzoek: Internet2, NORDUnet, CANARIE, GÉANT en SURF.

Redundant en dus betrouwbaarder 

ANA-300G is een redundant uitgevoerd netwerk bestaande uit 3 100 Gbit/s-verbindingen tussen open lichtpadenexchanges aan beide zijden van de oceaan. Deze vorm van ANA-300G zorgt ervoor dat er geen single points of failures meer zijn en beschermt tegen uitval in de onbeschermde, afzonderlijke 100 Gbit/s-transmissiepaden. De 3 paden zijn nodig omdat de reparatie van een zeekabel enkele weken in beslag kan nemen. Mocht er in die periode iets gebeuren met de overgebleven kabel, dan zou de faciliteit niet beschikbaar zijn. De 3e kabel brengt het risico van storing terug tot een acceptabel niveau. ANA-300G bouwt voort op het succes en de lessen van de proeffase die onder de naam ANA-100G in juni 2013 begon en in oktober 2014 afliep.

NetherLight een van de aansluitpunten van ANA-300G 

Netwerken sluiten aan op ANA-300G via een aantal open lichtpadenexchanges waar via optische verbindingen data worden uitgewisseld. De open lichtpadenexchanges met een sleutelrol in ANA-300G zijn MAN LAN in New York City, WIX in Washington DC, NetherLight in Amsterdam, GÉANT Open in Parijs, GÉANT Open in Londen en MOXY in Canada. Deze open lichtpadenexchanges volgen een open verbindingsbeleid, zodat aansluiting op het netwerk mogelijk is voor iedereen. Voor het gebruik van deze verbindingen is natuurlijk wel toestemming van de eigenaren nodig.   

Meer informatie

Laatste wijziging op 19 apr 2018