Regie Office 365

Veilig en betrouwbaar naar de cloud

Je wilt Office 365 gecontroleerd en veilig in gebruik nemen binnen je instelling. Maar hoe doe je dit? SURF stelt zich op als kennispartner en ontwikkelt met en voor instellingen de Office 365 richtlijnen en standaarden voor onderwijs en onderzoek.

Voor wie?

SURF werkt voortdurend aan een passende dienstverlening voor instellingen die overwegen om Microsoft Office 365 in te zetten, een Office 365 implementatieproject uitvoeren of Office 365 al enige tijd in gebruik hebben. Hierbij wil SURF zijn instellingen in elke levensfase van Office 365 ondersteunen met de uitdagingen die het werken in de public cloud met zich meebrengt. 

Ontzorging en een sterk dienstenaanbod 

De Regie Office 365 dienstverlening bestaat uit een samenhangend geheel van aanvullende diensten die aan de basisdienstverlening toegevoegd kunnen worden. Deze basisdienstverlening bestaat uit onder andere de License Desk van SURFmarket en contract- en leveranciersmanagement. Door afname van de aanvullende diensten wordt je instelling effectief ontzorgd, en kan er meer energie besteed worden aan de kernactiviteiten.

De Regie Office 365 dienstverlening bestaat uit de volgende aanvullende diensten:

Informatie beveiliging en privacy bescherming

SURF verzorgt namens de instellingen de contacten met het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Microsoft. 

Kennisplatform en community support

Ontsluiten en ontwikkelen van specifieke Office 365 best practices vanuit het onderwijs en onderzoek door middel van netwerk, wiki, kennisbijeenkomsten, webinars en workshops.

Impact analyse wet- en regelgeving

Bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving, sector specifieke regelgeving en de Microsoft Office 365 roadmap. Publicatie van compliance statements, gebruiksvoorwaarden en algemene aanbevelingen.

Leveranciersmanagement

Managen van leverancier (Microsoft) en partners (Microsoft Certified Partners)

Decision Support/Business Case

Inzage in de bedrijfskundige en economische waarde van de overgang naar Office 365 op basis van in de praktijk gerealiseerde resultaten. Uitbrengen van kengetallen/benchmarks.

Juridische ondersteuning

Beschikbaar stellen van specialistische juridische ondersteuning op het specifieke gebied van ICT-recht en Cloud.

Referentie architectuur/inrichting

Opstellen van een Office 365 blauwdruk (modelinrichting) alsmede de Beheer blauwdruk Office 365 (taken, activiteiten, rollen, kennis en vaardigheden, formatie).

Software Update Management

Update voor de deelnemende instellingen over de vernieuwing in Office 365 in de vorm van een maandelijkse webinar in coproductie met Microsoft Services. 

Exit Scenario

Beschikbaar stellen van een exitservice indien de inzet van Office 365 beëindigd dient te worden, alsmede ondersteuning bij de uitvoering. 

Regie 0ffice 365 afnemen 

Alle op SURF aangesloten instellingen kunnen gebruik maken van de Regie Office 365 dienstverlening. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Wim van Vliet via de License Desk software & cloud. 

Laatste wijziging op 05 feb 2018