Regie Office 365

Veilig en betrouwbaar naar de cloud

Je wilt Office 365 gecontroleerd en veilig in gebruik nemen binnen je instelling. Maar hoe doe je dit? SURF ontwikkelt met en voor instellingen Office 365 richtlijnen en standaarden voor onderwijs en onderzoek en biedt aanvullende diensten.

Werken in de public cloud brengt uitdagingen met zich mee. SURF ondersteunt je graag bij die uitdagingen, ook op het gebied van Office 365. Daarom werken wij voortdurend aan een passende dienstverlening voor instellingen die overwegen Microsoft Office 365 in te zetten, een Office 365 implementatietraject uitvoeren of Office 365 al enige tijd in gebruik hebben.

Een sterk dienstenaanbod 

De Regie Office 365 dienstverlening bestaat uit een samenhangend geheel van aanvullende diensten die aan het basispakket toegevoegd kunnen worden. De basisdienstverlening bestaat uit onder andere de License Desk van SURFmarket en contract- en leveranciersmanagement. Met Regie Office 365 neemt SURF je extra werk uit handen, waardoor je als instelling meer tijd kunt besteden aan kernactiviteiten.

De volgende diensten zijn opgenomen in de Regie Office 365 dienstverlening:

Informatie beveiliging en privacybescherming

SURF verzorgt namens de instellingen de contacten met het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Microsoft. 

Kennisplatform en community support

Ontsluiten en ontwikkelen van specifieke Office 365 best practices vanuit het onderwijs en onderzoek door middel van netwerk, wiki, kennisbijeenkomsten, webinars en workshops.

Impact analyse wet- en regelgeving

Bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving, sector specifieke regelgeving en de Microsoft Office 365 roadmap. Publicatie van compliance statements, gebruiksvoorwaarden en algemene aanbevelingen.

Leveranciersmanagement

Managen van leverancier (Microsoft) en partners (Microsoft Certified Partners)

Decision Support/Business Case

Inzage in de bedrijfskundige en economische waarde van de overgang naar Office 365 op basis van in de praktijk gerealiseerde resultaten. Uitbrengen van kengetallen/benchmarks.

Juridische ondersteuning

Beschikbaar stellen van specialistische juridische ondersteuning op het specifieke gebied van ICT-recht en Cloud.

Referentie architectuur/inrichting

Opstellen van een Office 365 blauwdruk (modelinrichting) alsmede de Beheer blauwdruk Office 365 (taken, activiteiten, rollen, kennis en vaardigheden, formatie).

Software Update Management

Update voor de deelnemende instellingen over de vernieuwing in Office 365 in de vorm van een maandelijkse webinar in coproductie met Microsoft Services. 

Exit Scenario

Beschikbaar stellen van een exitservice indien de inzet van Office 365 beëindigd dient te worden, alsmede ondersteuning bij de uitvoering. 

Regie 0ffice 365 afnemen 

Alle op SURF aangesloten instellingen kunnen gebruik maken van de Regie Office 365 dienstverlening. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Wim van Vliet via de License Desk software & cloud. 

Laatste wijziging op 02 mei 2018