Office 365 Regiedienst

Veilig en betrouwbaar naar de cloud

Je wilt Microsoft Office 365 gecontroleerd en veilig in gebruik nemen binnen je instelling. Maar hoe doe je dit? SURF ontwikkelt met en voor instellingen richtlijnen voor een standaardimplementatie van Office 365 en werkt nauw samen met gespecialiseerde organisaties voor aanvullende diensten.

Werken in de public cloud brengt uitdagingen met zich mee. SURF ondersteunt je graag bij die uitdagingen, ook op het gebied van Office 365. De Office 365 Regiedienst biedt een set aan diensten voor instellingen die overwegen Office 365 in te zetten, een Office 365-implementatietraject uitvoeren of Office 365 al enige tijd in gebruik hebben.

Een sterk dienstenaanbod 

De Office 365 Regiedienst biedt richting en ondersteuning aan instellingen die in een bepaalde fase van de Office 365-cyclus zitten: de beslis-, architectuur-, planning-, implementatie-, beheer- of exitfase.

Centraal staan het Office 365 Cookbook, waarin een standaard Office 365 implementatieaanpak wordt beschreven, een Office 365 Consult aan de hand van dit Cookbook en Office 365 Kennisdelingssessies waar instellingen worden geïnformeerd over thema’s als compliance, security en architectuur. Tijdens de kennisdelingssessies kunnen instellingen ook ervaringen met Office 365  uitwisselen. Aanvullende diensten worden door partnerorganisaties ingevuld, in nauwe samenwerking met SURF.

De volgende diensten zijn in ontwikkeling en opgenomen in de Office 365 Regiedienst:

Office 365 Cookbook (door instellingen en SURF)

Beschrijft een standaardaanpak voor architectuur, implementatie en beheer van Office 365, en voor  een eventuele “exit” uit Office 365. Het Office 365 Cookbook is samengesteld door instellingen en SURF met hulp van externe specialisten, is dynamisch en wordt continu bijgewerkt.

Office 365 Consult (door SURF en 2AT)

Het Office 365 Consult wordt uitgevoerd door een externe deskundige en bestaat uit een Skype-overleg (scoping call), waarin wordt bepaald op welke gebieden advies nodig is, gevolgd door een halve dag advies op locatie.

Office 365 Kennisdelingssessies (door instellingen en SURF)

Bijeenkomsten die tot doel hebben kennis en ervaringen uit te wisselen tussen instellingen rondom vooraf vastgestelde thema’s gerelateerd aan Office 365. Voor specialistische onderwerpen kunnen externe deskundigen worden ingeschakeld.

Workshop Office 365 Back-up, Restore en Archivering (door Winvision)

De workshop Office 365 Back-up, Restore en Archivering bestaat uit een halve dag presentatie en een halve  dag “hands-on”, wordt verzorgd door Winvision en vindt plaats bij de instelling.

Office 365 Exit Service (door 2AT en SURF)

De Office 365 Exit Service bestaat uit een jaarlijkse “exit test” op een SURF Office 365 test tenant met representatieve workloads. De exit test wordt jaarlijks beschreven en het verslag is op aanvraag beschikbaar.

Office 365 Regiedienst afnemen

Alle instellingen die deelnemen aan de Microsoft overeenkomst via SURFmarket kunnen gebruik maken van de Office 365 Regiedienst. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Wim van Vliet via de License Desk Software & Cloud. 

Laatste wijziging op 09 okt 2018