Support Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center maakt gebruik van en ontwikkelt kennis en technologie om zeer grote, complexe en gevarieerde hoeveelheden data te analyseren en de gegevens om te zetten in bruikbare kennis.

Belangrijke eScience-methoden

  • cross-type data-integratie: het combineren van gegevensbronnen uit verschillende disciplines of experimenten
  • datagedreven simulaties en multi-modelbouw: exascale computers en data-intensieve experimenten
  • visualisatie en analyse: innovatieve algoritmes voor het herkennen van patronen in zeer grote en gevarieerde databanken
  • een combinatie van bovenstaande: eScience is op zichzelf een relatief nieuwe wetenschappelijke discipline¬†

Geprioriteerde disciplines

Het Netherlands eScience Center geeft prioriteit aan de volgende disciplines:

  • Chemie & Materialen
  • Life Sciences
  • eScience Methodologie
  • Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen
  • Duurzaamheid & Milieu¬†

Meer informatie

Neem direct contact op met een van onze eScience engineers of stel uw vraag op http://esciencecenter.nl/contact.

Laatste wijziging op 18 mei 2016