Operationele informatie

24 x 7 ondersteuning bij beveiligingsincidenten

SURFcert onderzoekt en coördineert beveiligingsinbreuken bij op SURFnet aangesloten instellingen. SURFcert zorgt ook voor voorlichting op het vlak van beveiliging.

Beveiligingsincidenten onderzoeken en coördineren

SURFcert is het Computer Security Incident Team (CSIRT) van SURFnet, de Internet provider voor het hoger onderwijs en vele onderzoeksinstellingen in Nederland. SURFcert onderzoekt en coördineert alle gevallen van beveiligingsinbreuken, die afkomstig lijken te zijn van op SURFnet aangesloten instellingen of waarbij instellingen het slachtoffer zijn geworden.

Voorlichting geven

SURFcert draagt verder zorg voor voorlichting naar de aangesloten instellingen op het gebied van beveiliging, zowel incidenteel bij calamiteiten als structureel (bijvoorbeeld de verspreiding van kennis over beveiligingslekken in allerlei software).

Oude namen

Tot en met 2003 was dit team bekend onder de naam CERT-NL, tot en met 2007 was dit team bekend onder de naam SURFnet-CERT. In een aantal documenten zul je deze namen nog tegenkomen.

Meer informatie

Hieronder vind je informatie over de SURFcert organisatie.

index Title Date Updated
R-00-01 Password and key management procedures 21-jun-2000 21-Jun-2000
R-00-02 SURFcert Service Description formatted according to RFC 2350 03-aug-2000 5-nov-2010
R-04-01 PGP keys: SURFcert & members 24-dec-2003 14-Dec-2011

Laatste wijziging op 16 okt 2017

Meer informatie