NMDC

1 account. Overal toegang. Veilig en vertrouwd.

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) heeft een pilot gedaan om samenwerking tussen alle NMDC-partners te vereenvoudigen. NMDC is een strategisch samenwerkingsverband tussen het KNMI, RIVM, PBL, Deltares, Alterra en TNO. Door de koppeling aan SURFconext kan op een efficiënte en veilige wijze samengewerkt en kennis gedeeld worden.

Binnen het domein van Milieu en Leefomgeving wordt door partners binnen NMDC samengewerkt, kennis gedeeld, elkaars faciliteiten gebruikt en innovatie gestimuleerd om efficiëntie en synergie te behalen. De pilot met SURFconext moet laten zien hoe deze samenwerking kan worden gefaciliteerd. Er wordt onderzocht hoe ieder instituut zijn eigen diensten aan de anderen beschikbaar kan maken. Daarnaast speelt federatieve identity management een belangrijke rol om deze diensten in een hybride NMDC-infrastructuur toegankelijk te maken.

Marcel Molendijk (NMDC): 'Samenwerken vereist de juiste instrumenten. Daarom ontwikkelen wij binnen de NMDC Portal een samenwerkingsomgeving voor de NMDC-partners. Die bestaat uit een externe website voor openbare informatievoorziening, een intranet waar partijen projectmatig kunnen samenwerken en een omgeving waar gemeenschappelijke data, modellen en tools beschikbaar zijn. Voor dit laatste kan SURFconext uitkomst bieden door een portalomgeving in te richten waarin het mogelijk is delen van de infrastructuur van de NMDC-partners en modellen en data toe te voegen. Via deze portal zijn de modellen en data beschikbaar. Het wordt een virtuele constructie die alle partners kunnen gebruiken.'

Laatste wijziging op 08 dec 2017