TU/e

SURFconext - 1 account. Overal toegang. Veilig en vertrouwd.

De Technische Universiteit Eindhoven zette samen met internationale partners de Virtual Campus Hub op. Via die samenwerkingsomgeving vinden studenten, docenten en onderzoekers eenvoudig applicaties van andere instellingen en loggen via SURFconext met de eigen instellingsgegevens in. Obstakels voor internationale samenwerking worden zo weggenomen.

Online samenwerking

Online samenwerking binnen het hoger onderwijs en onderzoek beperkt zich al lang niet meer tot de instellings- of zelfs landgrenzen. De Technische Universiteit Eindhoven zet samen met verschillende vooraanstaande internationale instellingen een Virtual Campus Hub op, die gedeeltelijk gefinancierd is door de Europese Commissie (KP7). De partners in de pilot zijn Technical University of Denmark (DTU), Royal Institute of Technology Stockholm (KTH) en Politecnico di Torino (PoliTo). Karen Ali, directeur van het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU Eindhoven: "De TU/e wil haar studenten, docenten en onderzoekers een internationaal en academisch studie- en werkklimaat aanbieden. Samenwerking met buitenland topuniversiteiten past uitstekend hierbij. Het feit dat studenten, docenten en onderzoekers niet even over en weer kunnen, vraagt om creatieve oplossingen. "

Onafhankelijk van tijd en plaats

De pilot met de Virtual Campus Hub (VCH) voorziet in de groeiende behoefte naar onderwijsprojecten die onafhankelijk van tijd en plaats uitgevoerd kunnen worden. Buiten de grens van de instelling is toegankelijkheid tot een gezamenlijke digitale leer- en werkomgeving en diverse applicaties niet vanzelfsprekend, doordat de instellingen gebruikmaken van verschillende systemen en accounts. In de pilotomgeving wordt uitgezocht hoe zulke obstakels kunnen worden weggenomen.

Structurele uitrol

SURFconext zorgt ervoor dat de studenten, docenten en onderzoekers kunnen inloggen met hun eigen instellingsaccount op elkaars systemen. SURFconext fungeert als het ware als tussenpersoon, die account en app met elkaar verbindt. Alle Europese landen en veel landen daarbuiten hebben zulke 'tussenpersonen' of federaties ingericht. Om de verbinding tussen account en app internationaal te realiseren moeten de federaties onderling ook weer verbonden worden. Virtual Campus maakt hiervoor gebruik van eduGAIN. Projectleider Frank Vercoulen van de TU/e: "Op dit moment verkennen we binnen verschillende samenwerkingsverbanden idee├źn en kansen. Op den duur willen we dit uitrollen naar echte onderwijsomgevingen en structurele samenwerkingsrelaties."

Meer informatie

Neem contact op:

Team SURFconext

  • +31-887873000
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.
Laatste wijziging op 25 sep 2017