SURFcumulus

SURFcumulus - geïntegreerd aanbod van IaaS-diensten

SURFcumulus is de hybride Infrastructure-as-a-Service-dienstverlening (IaaS) van SURFnet. Je instelling beschikt hiermee over een geïntegreerd aanbod van IaaS-diensten. Het beheer van de diensten kun je overlaten aan SURFnet.

Breed spectrum van IaaS-diensten onder de beste voorwaarden

De essentie van SURFcumulus is dat onder de beste voorwaarden een breed spectrum van IaaS-leveranciers wordt samengebracht, waarbij SURFnet het operationeel beheer van de platformen uit handen van je instelling neemt. Je instelling is zelf in controle en heeft grip op welke aanbieder tegen welke condities wordt gebruikt. Als instelling concentreer je je vervolgens alleen op het monitoren en managen van het gebruik. SURFnet treedt op als broker en regisseur van de IaaS-dienstverlening, beheert en bewaakt de keten van dienstverlening en is het gezicht naar de IaaS-leveranciers. Bij SURFcumulus staat de instelling aan het stuur en zorgt SURFnet dat alles blijft draaien.

SURFcumulus staat voor

  1. de instelling aan het stuur
  2. 24/7 ondersteuning
  3. keuzevrijheid en transparantie
  4. veiligheid en privacybescherming
  5. synergie met een stabiel en snel netwerk

1. De instelling aan het stuur

Je instelling bepaalt, SURFnet ondersteunt bij uitvoering

Met SURFcumulus kan je instelling heel gemakkelijk en veilig IaaS-diensten naar de cloud brengen. Je instelling bepaalt voor welke applicatie ze welk virtualisatieplatform wil inzetten. Bij de inrichting, transitie en migratie daarvan kan SURFnet je helpen. SURFnet zorgt dat de IaaS-dienstverlening blijft draaien en dat je instelling via het Cloud Management Portal inzicht krijgt in het gebruik en de kosten. Als instelling hoef je je dus niet meer bezig te houden met het beheer en aansturen van IaaS-leveranciers. Zo heeft je ICT-afdeling meer tijd over om zich te concentreren op haar primaire taken: het ondersteunen van onderwijs en onderzoek door middel van ICT.

Invloed op roadmap

Aan het stuur staan van SURFcumulus betekent ook dat je instelling invloed heeft op de roadmap van de dienst. Met andere woorden: als instelling heb je invloed op de te ontwikkelen functionaliteiten.

2. 24/7 ondersteuning

Met het Cloud Management Portal heb je 24/7 inzage in de performance van je IaaS-diensten. Het Cloud Management Portal is de centrale toegang tot de SURFcumulus-dienst. Via dit portaal kun je bij de diverse IaaS-leveranciers de virtuele machines en applicaties opzetten en beheren. Het Cloud Management Portal biedt inzicht in status en gebruik van diensten en signaleert overschrijding van gebruik. Bij het laatste is het mogelijk om automatisch een e-mail en sms te ontvangen of zelfs om een of meer virtuele machines automatisch uit te laten zetten. Het Cloud Management Portal is toegankelijk via SURFconext.

3. Keuzevrijheid en transparantie

Met SURFcumulus heeft je instelling keuzevrijheid en een transparant aanbod van IaaS-diensten uit de markt.

Keuzevrijheid

Sinds 1 juli 2016 zijn de volgende IaaS-diensten af te nemen via SURFcumulus:

  • Microsoft Azure
  • SURFnet IaaS VMware-omgeving

In de komende maanden worden meerdere leveranciers toegevoegd.

Transparantie

Instellingen ervaren IaaS-dienstverlening van externe leveranciers niet altijd als transparant.  Het gebruik van creditcards als betaalmiddel sluit niet aan, maar ook zijn de totale kosten niet voorspelbaar en wordt niet geleverd volgens de voorwaarden in het SURF Juridisch normenkader (cloud)services. SURFcumulus biedt deze transparantie wel: de dienst biedt inzicht in de kosten en heeft voorwaarden die aansluiten bij het normenkader.

4. Veiligheid en privacybescherming

Privacybescherming

Om de privacy binnen SURFcumulus te waarborgen, blijft SURFnet zich inspannen om met SURFcumulus te voldoen aan het SURF Juridisch normenkader (cloud)services. Voor publieke IaaS-aanbieders binnen SURFcumulus is dit geborgd door het gebruik van de SURF-bewerkersovereenkomst binnen de GÉANT-aanbesteding. 

Veiligheid

De architectuur, installatie, onderhoud- en beheerprocessen worden periodiek extern getoetst om bij beveiligingsincidenten de impact op de dienstverlening zo laag mogelijk te houden.

5. Synergie met stabiel en snel netwerk

Natuurlijk maakt ook SURFcumulus gebruik van het snelle en betrouwbare SURFnet-netwerk. Hierdoor hebben we kunnen bedingen dat de publieke aanbieders geen data-transportkosten meer berekenen. SURFcumulus kan via SURFinternet en via SURFlichtpaden worden gekoppeld op het netwerk van de instelling. Door de koppeling met het SURFnet-netwerk worden de IaaS-diensten integraal onderdeel van de ICT-infrastructuur van je instelling.

Voor wie?

Aansluittraject

SURFcumulus is beschikbaar voor alle op SURFnet aangesloten instellingen. Na contact met je adviseur bij SURFnet volgt een on-boarding gesprek met de service delivery manager van SURFcumulus over je specifieke wensen over de omgeving. Vervolgens stellen we samen een on-boardingplan op en voeren dit uit. De service delivery manager blijft het aanspreekpunt voor alle aspecten van de dienstverlening.

Planning

SURFcumulus is sinds 1 juli voor de 6 deelnemers van het KUBUS-project beschikbaar. Vanaf 1 oktober kunnen alle op SURFnet aangesloten instellingen gefaseerd gebruik maken van SURFcumulus.