SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen Nederlandse onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijk onderwijsaanbod van hun eigen instelling én andere instellingen, rooster- of studievoortgangsinformatie inzien.

Leerlingen achter inlogwand met schermen

Dienstontwikkeling SURFeduhub

SURFeduhub blijft volop in ontwikkeling. Wat kun je de komende tijd verwachten?

Koppeling met Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Het vullen van het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) van DUO gaat via SURFeduhub lopen. SURF werkt nu aan een doorontwikkeling van de OOAPI om SURFeduhub te kunnen koppelen aan RIO. Medio 2022 is SURFeduhub gekoppeld en kunnen instellingen voorbereidingen treffen om onderwijsdata in de toekomst automatisch te uploaden naar RIO. Meer info

Nieuwe data-afnemers

We kijken met diverse data-afnemers, zoals ontwikkelaars en aanbieders van (mobiele) apps, naar de mogelijkheden om SURFeduhub in te zetten. Zij willen bij meerdere instellingen data ophalen en deze gebruiken voor informatie-aanbod en dienstverlening. SURFeduhub stelt de data geaggregeerd beschikbaar, en daarom hoeft een dergelijke app maar één keer een verzoek te doen aan het centrale platform in plaats van aan alle afzonderlijke instellingen.

Internationale samenwerkingsverbanden

We zijn in gesprek met internationale samenwerkingsverbanden waar SURFeduhub van meerwaarde kan zijn. Denk aan samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse universiteiten die SURFeduhub als standaard omarmen voor het ter beschikking stellen van hun onderwijsprogramma’s.

Samenwerking met de versnellingszone Flexibilisering

Het SURFeduhub-team werkt ook samen met de versnellingszone Flexibilisering, onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. Verschillende instellingen werken hierin samen binnen de pilot Studentmobiliteit waar gebruik wordt gemaakt van de dienst SURFeduhub.

Lees verder op de website van Versnellingsplan