Diensten afnemen van SURFmarket

SURFmarket koopt ICT in tegen de best mogelijke voorwaarden en maakt deze beschikbaar via de portals Mijn SURFmarket en SURFspot. Daarnaast voert SURFmarket wettelijk verplichte aanbestedingstrajecten uit waardoor je ICT-middelen tegen een zo voordelig mogelijk tarief kunt gebruiken.

Inbesteding en aanbesteding

Leden gaan een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (kernpakket en optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden. Meer over aanbestedingstrajecten

Mijn SURFmarket

Met het portal Mijn SURFmarket beheren op SURFmarket aangesloten instellingen hun portefeuille van producten en diensten. Het portal helpt je bij het ontdekken, bestellen, gebruiken en beheren van je dienstenportfolio via SURFmarket.

Inloggen op SURFmarket

Meer weten over inkoopdiensten van SURF? Ga naar de pagina over gezamenlijke inkoop.

Welke dienstverlening van SURFmarket valt onder de inbestedingsrelatie?

De dienstverlening van SURFmarket die onder de inbestedingsrelatie valt, is de bemiddeling voor de leden, waardoor deze leden diensten en software tegen de beste condities kunnen afnemen. Deze diensten en software zelf vallen echter niet onder de inbestedingsrelatie. Het kan dus zijn dat een instelling verplicht is aan te besteden voor diensten en software waarvoor SURFmarket bemiddelt.

Voor software en clouddiensten uit het kernpakket van SURFmarket is met instellingen de afspraak gemaakt dat SURFmarket de zorg voor de rechtmatigheid overneemt van de instellingen.  

Instellingen betalen voor het verrichten van alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afname van dit kernpakket. Een groot deel van de dienstverlening wordt betaald op basis van het tarief zoals dat per instelling is vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst van SURFmarket. Voor een aantal diensten uit het kernpakket geldt dat instellingen in geval van afname daarvoor een aanvullend bedrag in rekening wordt gebracht.

Mag SURF meedingen bij een openbare aanbesteding van een instelling?

Nee. SURF is geen marktpartij en zal niet inschrijven op een openbare aanbesteding, ongeacht of de aanbesteder lid is van SURF.

Is SURF zelf ook een aanbestedende organisatie?

Ja.