Diensten afnemen van SURFnet

De hoogwaardige netwerkdiensten van SURFnet zijn beschikbaar voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en voor andere door OCW-gefinancierde instellingen. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, en culturele instellingen kunnen via serviceproviders gebruik maken van het SURFnet-netwerk.

Aansluiting op SURFnet-netwerk aanvragen

De communicatie- en informatiediensten die SURFnet levert aan instellingen, omvatten volledige internetconnectiviteit. Deze diensten zijn bedoeld voor de studenten en de medewerkers van de aangesloten instituten. Je kunt een aansluiting aanvragen door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl.

SURFdashboard

SURFdashboard biedt een overzicht van alle SURFnet-diensten. Instellingscontactpersonen kunnen hier diensten aanvragen en wijzigingen in contactpersonen doorgeven. Daarnaast vind je maandrapportages over de diensten die je instelling afneemt.

Wie kunnen aansluiten op het SURFnet-netwerk?

SURFnet sluit alleen instellingen aan op het SURFnet-netwerk die behoren tot zijn doelgroep :

 • Universiteiten
 • Zorginstellingen (academische ziekenhuizen en STZ-ziekenhuizen)
 • Hbo-instellingen
 • Onderzoeksinstellingen
 • Onderzoeksafdelingen van bedrijven
 • Bibliotheken
 • Mbo-instellingen
 • Overige door het ministerie van OCW gefinancierde instellingen
SURFnet-aansluiting voor scholen en culturele instellingen

Omdat het voor SURF niet haalbaar is alle instellingen te bedienen die door het ministerie van OCW gefinancierd worden, zijn 2 service-providermodellen ontwikkeld;

 • het model van onderwijs-serviceproviders (OSP) voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs
 • het model van culturele service providers (CSP) voor culturele instellingen.

Een OSP of CSP kan een aansluiting op het SURFnet-netwerk aanvragen door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl. Iedere internet service provider (ISP) of andere instelling of bedrijf kan als OSP of CSP optreden. Deze partij wordt gemachtigd om tegen gelijke condities het internetverkeer op het SURFnet-netwerk te zetten van instellingen die binnen de doelgroep van SURFnet vallen. OSP's en CSP's krijgen geen toegang tot onze overige diensten; zij leveren hun eigen diensten aan scholen en culturele instellingen.

Service Level Specificatie (SLS) SURFnet

De Service Level Specificatie (SLS) is bedoeld om de op SURFnet aangesloten instellingen een referentiepunt te geven voor de dienstverlening van SURFnet. In de SLS heeft SURFnet zijn dienstverlening zo helder en meetbaar mogelijk beschreven. NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie)

Huidige versie

  Vorige versies

  NetherLight Service Level Specificatie

  NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie (versie 3.0, maart 2016) (pdf)