Diensten afnemen van SURFnet

De hoogwaardige netwerkdiensten van SURFnet zijn beschikbaar voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en voor andere door OCW-gefinancierde instellingen. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, en culturele instellingen kunnen via serviceproviders gebruik maken van het SURFnet-netwerk.

Wie kunnen gebruikmaken van SURFnet-diensten?

SURFnet biedt dienstverlening aan instellingen die behoren tot zijn doelgroep:

 • universiteiten
 • hbo-instellingen
 • mbo-instellingen
 • zorginstellingen (academische ziekenhuizen en STZ-ziekenhuizen)
 • onderzoeksinstellingen
 • onderzoeksafdelingen van bedrijven
 • bibliotheken
 • overige door het ministerie van OCW gefinancierde instellingen

SURFnet-diensten aanvragen

Iedere op SURFnet aangesloten betaalt een basisvergoeding. Daarvoor kun je gebruikmaken van een aantal SURFnet-diensten, waaronder volledige internetconnectiviteit. De hoogte van de basisvergoeding verschilt per sector. Naast de diensten in de basisvergoeding biedt SURF diensten aan die je instelling tegen meerkosten kan afnemen.

Je kunt SURFnet-dienstverlening aanvragen door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl.

  Welke SURFnet-diensten vallen onder de SURFnet-aansluitvergoeding en welke niet?

  SURFnet-aansluitvergoeding

  De volgende SURFnet-diensten vallen onder de SURFnet-basisvergoeding. Je betaalt daar dus geen meerkosten voor.

  Optionele diensten

  Voor de volgende diensten betaal je meerkosten als je ze afneemt:

  SURFnet-aansluiting voor scholen en culturele instellingen

  Omdat het voor SURF niet haalbaar is alle instellingen te bedienen die door het ministerie van OCW gefinancierd worden, zijn 2 service-providermodellen ontwikkeld;

  • het model van onderwijs-serviceproviders (OSP) voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs
  • het model van culturele service providers (CSP) voor culturele instellingen.

  Een OSP of CSP kan een aansluiting op het SURFnet-netwerk aanvragen door contact op te nemen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl. Iedere internet service provider (ISP) of andere instelling of bedrijf kan als OSP of CSP optreden. Deze partij wordt gemachtigd om tegen gelijke condities het internetverkeer op het SURFnet-netwerk te zetten van instellingen die binnen de doelgroep van SURFnet vallen. OSP's en CSP's krijgen geen toegang tot onze overige diensten; zij leveren hun eigen diensten aan scholen en culturele instellingen.

  SURFdashboard

  Neemt je instelling al diensten van SURFnet af? Kijk dan op SURFdashboard. In deze selfservice-webportal vind  je informatie over SURFnet-diensten en kunnen  instellingscontactpersonen diensten aanvragen en wijzigen. Daarnaast vind je  er maandrapportages van diensten die je instelling afneemt.

  Service Level Specificatie (SLS) SURFnet

  De Service Level Specificatie (SLS) is bedoeld om de op SURFnet aangesloten instellingen een referentiepunt te geven voor de dienstverlening van SURFnet. In de SLS heeft SURFnet zijn dienstverlening zo helder en meetbaar mogelijk beschreven. NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie)

  Huidige versie

   Vorige versies

   NetherLight Service Level Specificatie

   NetherLight heeft zijn eigen SURFnet Service Level Specificatie SLS versie 9.0 (maart 2016) (pdf)