Dienstverlening SURF voor leden

De ICT-coöperatie SURF ontwikkelt of koopt diensten in samen met zijn leden, zodat je als SURF-lid profiteert van schaalvoordelen. Als lid heb je invloed op het dienstenpakket, dat bestaat uit een kernpakket en een optioneel pakket. Voor de vergoeding van diensten onderscheiden we diensten in de basisvergoeding, en diensten met een apart tarief.

Diensten in het kernpakket en optionele diensten

Oftewel: welke diensten neem je verplicht bij SURF af, welke niet?

Als SURF-lid heb je via het CSC-overleg van je sector invloed op welke diensten SURF ontwikkelt of inkoopt. SURF stelt (meer)jarenplannen op die de leden vaststellen en goedkeuren. Op basis van die plannen worden nieuwe diensten ontwikkeld of ingekocht.

  • Voor diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting. Als leden behoefte hebben aan een functionaliteit die als dienst in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF. Leden mogen deze dienst niet in de markt afnemen.
  • Voor optionele diensten geldt geen afnameverplichting.

Lees meer over de diensten in het kernpakket en de optionele diensten

Diensten in de basisvergoeding en additionele diensten

Oftewel: hoe is de vergoeding voor de SURF-dienstverlening geregeld?

Voor de vergoeding die je betaalt voor SURF-diensten geldt een andere indeling. We werken met diensten waarvoor je een basisvergoeding betaalt, en met additionele diensten, waarvoor je een apart tarief betaalt. We maken onderscheid in infrastructuurdiensten, diensten voor inkoop en digitale platformen, en reken- en datadiensten.

Let op: een basisvergoeding is niet hetzelfde als de contributie die je als lid van SURF betaalt.

Infrastructuurdiensten

Wil je infrastructuurdiensten afnemen bij SURF, dan betaal je:

  • jaarlijks de basisvergoeding Infrastructuurdiensten, voor een standaardpakket van deze diensten; van deze diensten kun je vrij gebruikmaken
  • een apart tarief voor een aantal additionele infrastructuurdiensten

Lees meer over het afnemen van infrastructuurdiensten van SURF

Inkoop en digitale platformen

Wil je diensten voor inkoop en digitale platformen afnemen bij SURF, dan betaal je:

  • jaarlijks de basisvergoeding Inkoop en Digitale Platformen, voor een standaardpakket van deze diensten; van deze diensten kun je vrij gebruikmaken
  • een apart tarief voor een aantal additionele diensten voor inkoop en digitale platformen

Lees meer over het afnemen van diensten voor inkoop en digitale platformen van SURF

Reken- en datadiensten

Wil je reken- en datadiensten afnemen bij SURF, dan betaal je een apart tarief voor deze diensten. Voor reken- en datadiensten is er geen basisvergoeding.

Lees meer over het afnemen van reken- en datadiensten van SURF

Hoe verhouden deze indelingen zich tot elkaar?

In het diagram hieronder zie je de indelingen die hierboven genoemd zijn:

  • kernpakket versus optionele diensten
  • basisvergoeding versus additionele diensten

Elke dienst van SURF past in een kwadrant.

Kwadranten SURF-diensten