Digitaal onderwijs beter voor het milieu

Online onderwijs vermindert de CO2-voetafdruk van hogeronderwijsinstellingen enorm. Dat concludeert Marieke Versteijlen, docent/onderzoeker Informatica aan Avans Hogeschool, uit promotieonderzoek.

Student thuis

Haar studie komt voort uit een project rond de duurzaamheidsaspecten van de digitalisering van onderwijs, dat zij eerder in opdracht van SURF uitvoerde.

Versteijlen keek in welke mate het reisgedrag van studenten en personeel bijdraagt aan de CO2-voetafdruk van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Ook ging ze na welke argumenten er zijn voor en tegen online onderwijs als een middel om deze CO2-impact te verminderen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Current Opinion of Environmental Sustainability.