Datamanagement & Processing

Eindeloze hoeveelheden data komen tegenwoordig beschikbaar. Maar hoe kun je ze veilig en vertrouwd verwerken, analyseren en (her)gebruiken? De projecten in dit Labs-thema onderzoeken deze aspecten.

Labs thema data technologies

Digitale Data Exchange & AMdEX

Als data-eigenaren controle houden over hun vertrouwelijke data, zullen ze die data eerder beschikbaar stellen voor onderzoek. We onderzoeken hoe we dit kunnen bereiken, onder andere door prototypes te ontwikkelen waarmee de eigenaar kan bepalen op welke voorwaarden data gebruikt mogen worden.

Waarom doen we dit project?

Het doel van dit project is om vertrouwelijke data beschikbaar te maken voor onderzoekers, door data-eigenaren controle te laten houden over hun vertrouwelijke data.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

 • We hebben een prototype ontwikkeld dat het principe van algorithm-to-data demonstreert. Hierbij kunnen data-eigenaren controleren waarvoor, door wie en hoe hun data gebruikt worden, en ook welk resultaat er uiteindelijk wordt vrijgegeven. We gebruiken dit prototype om te onderzoeken wanneer dit principe het beste toepasbaar is, en welke controles relevant zijn voor een data-eigenaar.
 • We hebben een marktstudie gedaan naar de bruikbaarheid van het algorithm-to-dataprototype. Hierbij zijn o.a. de stakeholders (zoals data-eigenaren, data consumenten, data stewards) en de redenen voor vertrouwelijkheid van data (zoals privacy of concurrentiegevoeligheid) in kaart gebracht.
 • We ontwikkelen een prototype waarbij een data-eigenaar de datadeelvoorwaarden van tevoren kan opstellen, en waarbij deze voorwaarden zo veel mogelijk worden afgedwongen. Met dit prototype onderzoeken we de mogelijkheid om datadeelvoorwaarden af te dwingen, en kijken we of we een koppeling kunnen maken tussen een datarepository en een analyse-omgeving.
 • We doen pilotstudies met de prototypes, om te kijken of deze functionaliteiten aansluiten bij de behoeftes van de verschillende gebruikers.
 • We werken samen met de operationele afdelingen om functionaliteiten te ontwikkelen tot dienstcomponenten. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkeling van een Secure Analysis Environment (SANE) als onderdeel van de Virtual Research Environments (VRE) die bij ResearchCloud worden aangeboden.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met:

 • Amsterdam Data Exchange (AMdEX) consortium (UvA, AMS-IX, Dexes, AMEC, De Waag), dat technische integratie wil bewerkstelligen tussen partners (SURF, Dexes, UvA), en een community wil opbouwen waarbij de data-eigenaren de controle houden over hun data.
 • EPI-project (o.a. VU, UvA, CWI, medische partners (St. Antonius, Prinses Maxima Centrum, UMCU, Antes))
 • ODISSEI-project, met name task 1.4 (data portal) en task 1.3 (OSSC)
 • Koninklijke Bibliotheek en andere CLARIAH partners
 • UvA Research Institute for Child Development and Education (RICDE)
 • Data Sharing Coalition
 • Datadeelwerkgroep van de Nederlandse AI coalitie (NLAIC)