Disclaimer

SURF stelt de op deze website getoonde informatie met zorg samen. SURF verstrekt via deze website alleen informatie over producten en diensten die SURF en zijn werkmaatschappijen aanbieden. SURF kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen.

Aansprakelijkheid 

SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website van SURF.

Klachten en opmerkingen

Heb je een klacht of opmerking, mail die dan naar website@surf.nl.

Laatste wijziging op 01 mei 2018