Uitgave XR in het onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden, kansen, toepassingen, uitdagingen en hindernissen van eXtended Reality voor het onderwijs? Wie houden zich hiermee bezig? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Lees het in de uitgave XR in het onderwijs.

XR in het onderwijs

Dit is hét moment

Bij bijna alle onderwijsinstellingen gebeurt inmiddels wel iets op het gebied van XR. En dat is fantastisch om te zien. Er wordt veel uitgeprobeerd en geëxperimenteerd en er zijn allerlei gave toepassingen.

Werken met XR betekent situaties en scenario’s voor studenten verzinnen zodat ze eindeloos kunnen oefenen wat ze moeilijk vinden. Daarbij is het bijzonder waardevol wanneer studenten via co-creatie zelf bijdragen aan de ontwikkeling van applicaties. Samenwerken is sowieso cruciaal. Dat gaat om de winst van het delen, samen sterk staan en werken aan een nieuwe manier van opleiden. Daarbij verdienen zowel het laaghangend als het hooghangend fruit aandacht. Samenwerken leidt ook tot een levendige uitwisseling van ervaringen, inzichten en toekomstplannen.

Laten we ook blijven werken vanuit een visie. Een goede visie kan snel tot stand komen, staan als een huis en een uitstekend referentiekader zijn bij alles wat je doet. En vergeet ook je verkooptechniek niet. Organiseer een roadshow en neem brillen mee want VR komt pas echt tot leven als je de bril opzet. 

Angst voor de toekomst is niet nodig maar we moeten wel scherp blijven. Want met behulp van XR vormen we niet alleen de studenten maar ook de burgers van de toekomst. En omdat alles wordt opgeslagen, verdrinken we straks bijna in data. Ook dat verdient serieuze aandacht. Een ethische commissie kan hier een belangrijke rol in spelen.  

De toekomst is niet alleen een kwestie van veel meer op allerlei gebieden. Het gaat ook over 3D-proefdieren, het samengaan van VR en AR in één device, de VR-bril op de boekenlijst, één appbibliotheek voor alle instellingen, goede afspraken met Big Tech, meer Europa en de  combinatie van XR met andere technologieën.  

SURF gelooft in de toekomst van XR voor het onderwijs. We willen de komende jaren flinke stappen gaan zetten. Samen met de onderwijsinstellingen en alle andere betrokkenen. Dat gaan we onder meer doen vanuit Npuls, een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. In het programma zijn kennisdelen, samenwerken en experimenteren belangrijke pijlers en alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. XR in het onderwijs. Nu is het moment. Doe je ook mee? We horen graag van je.

 Gül Akcaova & Esther van der Linde

Lead Futurist & Projectmanager Innovatie, SURF
Senior Adviseur Onderwijsinnovatie, Adviseur XR in onderwijs, SURF