Doe mee met de pilot Kwaliteit van open leermaterialen

Hergebruik van leermaterialen neemt een vlucht als de docent gemakkelijk kan zien dat een leermateriaal van gedragen kwaliteit is. Een veelbelovende methode daarvoor is het opstellen van een kwaliteitsmodel en het toekennen van een keurmerk dat aan dit kwaliteitsmodel voldoet.

Drie studenten discussieren met elkaar aan tafel

Kwaliteitsmodel

Werk je samen aan het opbouwen van een collectie open leermaterialen? Zorg dan dat de leermaterialen van goede kwaliteit zijn en dat ze voldoen aan de juiste criteria. Het opstellen van een kwaliteitsmodel helpt je om het leermateriaal te beoordelen. Het stappenplan Kwaliteitsmodel voor open leermaterialen leidt je langs de verschillende stappen die je als projectteam moet doorlopen voor het opstellen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmodel.

Pilot met keurmerkapplicatie

SURF organiseert in 2019 een pilot waar hogeronderwijsinstellingen praktijkervaring opdoen met het (semi-)automatisch toekennen van een online keurmerk. Een keurmerk is een instrument van en voor vakcommunity’s en laat vakgenoten zien dat het gevonden leermateriaal van gedragen kwaliteit is. Voor publicatie van het keurmerk wordt gebruik gemaakt van een bestaande keurmerkenapplicatie in bèta-versie. Na de pilot wordt besloten of deze functionaliteit wordt toegevoegd aan de landelijke infrastructuur voor open leermaterialen.

Heb je interesse in de pilot of wil je meer informatie, neem dan contact op met jenny.dewerk@surf.nl