Regie op de digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?

Jongen in open bibliotheek achter computer

Doorontwikkelen digitale leeromgeving

Een digitale leeromgeving is nooit af: hij vraagt om continue aandacht voor verbetering. Hoe kun je de digitale leeromgeving doorontwikkelen?

Project Educatieve applicaties

Meer grip op het applicatielandschap van je onderwijsinstelling? Dat is belangrijk voor je instelling, maar ook voor je gebruikers die veel educatieve applicaties gebruiken. Met het project Educatieve applicaties kijkt SURF naar een gezamenlijke oplossing om informatie over applicaties te delen via een platform.

Lees meer over dit project

Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe pak je het verbeteren van de gebruikerservaring in de samengestelde leeromgeving praktisch aan? In deze publicatie lees je hoe je gebruik maakt van de feedback van gebruikers om tot verbeteringen te komen van de gebruikerservaring. En wat de geleerde lessen zijn van instellingen die zich al langer met dit onderwerp bezighouden.


Download de publicatie

Video met gebruikerservaringen van Ton Gloudemans (Inholland), Pieter van Langen (HvA) en Tim Fleumer (Hogeschool Rotterdam)

Thema-uitgave Continue doorontwikkeling van de digitale leeromgeving

Continue doorontwikkeling in de digitale leeromgeving

5 instellingen laten zien hoe zij hun digitale leeromgeving up-to-date houden en welke geleerde lessen dat heeft opgeleverd. Ook lees je welke stappen je kunt nemen om tot een goed ingerichte leeromgeving te komen.

Download de thema-uitgave

Handreiking Gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Een document wordt doorgegeven van de ene naar de andere persoon

Hoe bereik je een optimale gebruikerservaring van de modulair opgebouwde digitale leeromgeving? Dat is voor veel instellingen een uitdaging. In deze publicatie lees je welke elementen de gebruikerservaring beïnvloeden. Je krijgt handvatten om de gebruikerservaring van je eigen leeromgeving te optimaliseren.

Download de handreiking