Doorontwikkelen edubadges-infrastructuur

Samen met de instellingen onderzoekt SURF welke techniek en standaarden nodig zijn om edubadges te kunnen toekennen. Daarvoor hebben we een infrastructuur ingericht, die we op basis van de pilot blijven doorontwikkelen.

Tientallen mensen in ruimte achter computer

> Go to English page

Pilot edubadges

Instellingen experimenteren in deze infrastructuur met het maken en uitgeven van edubadges. De pilot loopt tot eind december 2019. Zie voor meer informatie de edubadges-wiki.

Onderdeel pilot: experimenteren met edu-ID

Een van de geleerde lessen bij het toekennen van badges is dat een badge idealiter gekoppeld moet worden aan een persistent ID, een identificatiemiddel voor de student dat een leven lang meegaat. Om daar eerste ervaringen mee op toe doen, moeten studenten die in de pilot een badge toegekend krijgen, eerst een edu-ID aanmaken.

Standaarden en techniek

Gedurende de pilot blijft SURF de edubadges-infrastructuur doorontwikkelen op basis van de feedback van de aan de pilot deelnemende instellingen. De edubadges-infrastructuur maakt gebruik van de open-badgesstandaard. De edubadgesapplicatiecode is open source en is beschikbaar op GitHub.