Doorontwikkelen edubadges-infrastructuur

Samen met de instellingen onderzoekt SURF welke techniek en standaarden nodig zijn om edubadges te kunnen toekennen. Edubadges zijn visuele, digitale certificaten die bewijzen dat je bepaalde kennis en vaardigheden hebt opgedaan. SURF heeft een infrastructuur ingericht, die we op basis van een pilot blijven doorontwikkelen.

Tientallen mensen in ruimte achter computer

Pilot edubadges

Om edubadges te kunnen maken en toekennen is een technische infrastructuur nodig. SURF heeft deze infrastructuur ontwikkeld. In 2019 doet SURF samen met 17 instellingen een pilot om edubadges te maken en uit te reiken aan studenten. Dit zijn de instellingen die een pilot uitvoeren:

 1. Hogeschool Rotterdam
 2. Technische Universiteit Eindhoven
 3. Universiteit Utrecht (2 pilots)
 4. Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit Rotterdam (3 pilots)
 5. Hanze Hogeschool
 6. Deltion
 7. Universiteit Twente
 8. Hogeschool van Amsterdam (2 pilots)
 9. NHL Stenden
 10. Wageningen University
 11. Hogeschool Windesheim
 12. Universiteit Maastricht
 13. Samenwerkingsproject WUR & VU (bibliotheken)

De pilot loopt tot eind december 2019. Zie voor meer informatie over de pilot en pilotdeelnemers de edubadges-wiki.

Onderdeel pilot: experimenteren met edu-ID

Een van de geleerde lessen bij het toekennen van badges is dat een badge idealiter gekoppeld moet worden aan een persistent ID, een identificatiemiddel voor de student dat een leven lang meegaat. Om daar eerste ervaringen mee op toe doen, moeten studenten die in de pilot een badge toegekend krijgen, eerst een edu-ID aanmaken.

Standaarden en techniek

Gedurende de pilot blijft SURF de edubadges-infrastructuur doorontwikkelen op basis van de feedback van de aan de pilot deelnemende instellingen. De edubadges-infrastructuur maakt gebruik van de open-badgesstandaard. De edubadgesapplicatiecode is open source en is beschikbaar op GitHub.