edusources: landelijk platform met groot aanbod van digitale leermaterialen

edusources is het platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlandse onderwijs. Met edusources hebben docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten op 1 plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen. Leermaterialen worden opgeslagen en beschikbaar gesteld binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF.

Studenten in gesprek

Doorontwikkeling edusources

edusources speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van het delen en hergebruik van (open) digitaal leermaterialen in het Nederlandse onderwijs. Daarom werkt SURF aan het verbeteren van het platform om het gebruik makkelijker en efficiënter te maken.

Ambitie

Met edusources hebben docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten op 1 plek toegang tot een divers aanbod van relevante digitale leermaterialen. De leermaterialen zijn open beschikbaar voor iedereen of semi-open met beperkte toegang voor alleen collega’s of leden van een vakcommunity. Het aanbod van leermaterialen beslaat alle vakgebieden, de leermaterialen zijn van hoge kwaliteit én geschikt voor hergebruik.

Onze focus

Om deze ambitie te realiseren ligt de focus van de doorontwikkeling van edusources in 2022 op:

Het gebruiksvriendelijk zoeken in edusources

SURF verkent de technische mogelijkheden om de gebruiksvriendelijkheid van edusources te vergroten. Zo richten wij ons op een verbetering van het zoeken en vinden van leermaterialen binnen het platform. Denk hierbij onder andere aan de zoekfunctie en filters, terminologie (zoals vakvocabulaire), previews, structureren van collecties en nieuwe suggesties. Ook werken wij aan een koppeling om het zoeken naar leermaterialen uit edusources in een leeromgeving mogelijk te maken. 

Het verbreden van relevant aanbod

SURF richt zich voortdurend op het vergroten van het aantal collecties op edusources. Zo ondersteunen we vakcommunity’s, die meedoen met de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, met het ontwikkelen en ontsluiten van hun collecties leermaterialen op edusources. Ook hebben hogescholen en universiteiten de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling Versnellen met edusources. Daarnaast verbreden we het aanbod door andere relevante databases te ontsluiten, op basis van het advies van de Content Advies Raad (een groep vakspecialisten die adviseren over collectievorming).

De ondersteuning en versterking van community's

We ondersteunen vakcommunity’s van docenten, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe SURF bestaande samenwerkingsomgevingen beter toegankelijk kan maken via edusources, zodat de gehele cyclus van creatie tot publicatie is ondersteund. Ook het werken met kwaliteitsmodellen en het publiceren van materialen op een website van een community zelf is hier onderdeel van. Daarmee willen wij bijdragen aan de zichtbaarheid van de materialen van een vakgroep en de community zelf.

Ondersteuning organiseren voor docenten en ondersteuners

We organiseren op edusources.nl een plek waar kennis wordt uitgewisseld over het ontwikkelen, en delen en hergebruiken van digitale (open) leermaterialen. Zo bieden we onder andere ondersteuning in de vorm van stappenplannen, tools en workshops om het gebruik makkelijker en efficiënter te maken. edusources biedt dan niet alleen leermaterialen, maar ook hulp bij het opstarten en stimulering gebruik.

Samenwerking met de versnellingszone Digitale leermaterialen

Het edusources-team houdt nauw contact met de versnellingszone Digitale leermaterialen, onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. Bijvoorbeeld met met de regeling Versnellen met edusources, waarbij verschillende instellingen en vakcommunity’s een jaar kosteloos experimenteren met edusources.

Lees verder op de website van Versnellingsplan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor updates over de inzet van open leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan