edusources: landelijk platform met groot aanbod van digitale leermaterialen

edusources is het platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlandse onderwijs. Met edusources hebben docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten op 1 plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen. Leermaterialen worden opgeslagen en beschikbaar gesteld binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF.

Studenten in gesprek

Doorontwikkeling edusources

Hoe maken we het zoeken naar open leermaterialen makkelijker en efficiënter? SURF wil het gebruik van (open) digitaal leermaterialen in het Nederlandse onderwijs stimuleren. Daarom verkennen we de technische mogelijkheden om het delen, zoeken en beoordelen ervan makkelijker en efficiënter te maken.

Laagdrempelig delen

Om het delen van digitale (open) leermaterialen te vergroten, moeten instellingen en vakcommunity’s dit zo gemakkelijk mogelijk kunnen doen. In 2021 werkt SURF eraan om  metadatering, beheer en samenwerking laagdrempeliger te maken.

Interoperabiliteit vergroten

SURF wil het voor instellingen en vakcommunity’s zo gemakkelijk mogelijk maken om leermaterialen te delen. Daarom is het van belang dat edusources als bouwsteen kan worden gebruikt in een bestaande (kennis)infrastructuur, zoals een leeromgeving of een omgeving waarin docenten met elkaar werken aan leermateriaal.

Hergebruik stimuleren

Het kunnen hergebruiken van digitale (open) leermaterialen is een van de voordelen die docenten ervaren in het gebruik van edusources. In 2021 leggen we hierbij de focus op kwaliteit, efficiency en vindbaarheid.

Zoeken: onderzoek naar slimme technologieën

Hoe vinden studenten en docenten leermaterialen die passen bij hun eigen onderwijsbehoeften? Slimme technologieën, zoals machine learning (spraak- en beeldherkenning), full text search en linked open data, zijn nodig om grote collecties te structureren, te analyseren en doorzoekbaar te maken voor de gebruiker. SURF onderzoekt oplossingen voor deze uitdagingen, samen met de werkgroep Bibliotheken open en online onderwijs en de special interest group Open Education. Lees meer over de uitkomsten van deze verkenningen.

Onderzoeksresultaten van automatische spraakherkenning bij video- en audiomateriaal

Jelmer de Ronde

Tekstmateriaal is gemakkelijk te doorzoeken met full text search. Maar hoe maak je video- en audiomateriaal doorzoekbaar? Om uit die materialen de tekst te extraheren, is automatische spraakherkenning nodig. Hoe verloopt dit proces en hoe zetten we spraakherkenning zinvol in?

Lees blog van Jelmer de Ronde (SURF)Download het uitgebreide rapport (pdf)

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor updates over de inzet van open leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan