E-LAN

We onderzoeken de mogelijkheden van een E-LAN (Ethernet Local Area Network) binnen het SURF-netwerk. Een E-LAN is een virtueel privaat LAN, waarmee meerdere locaties verbonden kunnen worden. Op dit moment werken onderzoekers van umc’s samen met behulp van het E-LAN van SURF.

kabels

Wat is een E-LAN?

Multipoint-to-multipoint 

Een E-LAN is een laag 2 multipoint-to-multipoint connectiviteitsdienst. In een E-LAN worden meerdere locaties met elkaar verbonden. De uitwisseling van data blijft beperkt tot de eindpunten binnen het E-LAN. Hierdoor ontstaat een virtueel privaat netwerk. Door de laag 2-functionaliteit binnen een E-LAN kan elke locatie met elke andere locatie data uitwisselen, net zoals wanneer ze op hetzelfde LAN aanwezig zouden zijn.

Eenvoudig beheer 

Dit concept is anders dan een OPN (Optical Private Network), waar de instelling zelf de switching moet regelen. Met het E-LAN wordt de laag 2 multipoint-to-multipoint switching-functionaliteit geleverd en beheerd door het SURF-netwerk.

Weergave van ELAN netwerk via SURF

Veel flexibiliteit

Naast het eenvoudiger beheer biedt een E-LAN ook meer flexibiliteit dan een OPN. Een E-LAN biedt de mogelijkheid om eindpunten aan het netwerk toe te voegen of te verwijderen zonder onderbreking van de connectiviteit op de andere eindpunten. Een E-LAN biedt ook de mogelijkheid de bandbreedte van de eindpunten aan te passen.

Toepassing E-LAN

Met een E-LAN kun je een landelijk dekkend ‘lokaal’ netwerk realiseren. Hierdoor kunnen instellingen meerdere vestigingen met elkaar verbinden en samenwerken met andere instellingen. Op dit moment loopt er een project met onderzoekers bij umc’s die gebruik maken van het E-LAN van SURF. Doel is om 1 virtueel umc te creëren met 8 locaties. Enkele deelnemers zijn het LUMC en SURF. De onderzoekers willen een landelijk dekkend privaat netwerk aanleggen naar alle umc’s. Hiermee kunnen onderzoekers van deze umc’s veilig en snel data met elkaar uitwisselen.

Onderzoeksdoelen 

Als onderdeel van dit innovatieproject worden bepaalde aspecten rond E-LAN verder uitgezocht om te kijken hoe we tot een productiedienst kunnen komen. Denk aan het bepalen en inrichten van de rapportages en beschikbaarheid van deze dienst. Ook wordt onderzocht hoe een E-LAN kan integreren met campusnetwerken.

Planning

Sinds het najaar van 2015 is E-LAN beschikbaar voor pilotprojecten. Onderzoekers van umc’s werken op dit moment samen met behulp van het E-LAN van SURF. Het is de bedoeling dat de UMC-E-LAN-pilot in de komende tijd wordt uitgebreid naar meerdere UMC’s.

Schaalbaarheid wordt hierbij steeds relevanter; hoe kunnen we IP-routing het best aanpakken? Het laag 3-VPN-scenario lijkt de betrokken instellingen het meest aan te spreken. Daarom is er naast het E-LAN (laag 2-VPN) nu ook een test laag 3-VPN beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de E-LAN-pilot. We willen hiermee bepalen welke van de 2 pilotdiensten het best aansluit bij de wens om een privaat onderzoeksnetwerk te creëren tussen meerdere instellingen. De laag-3-VPN is nu aangesloten tussen SURF en het UMCG. De andere deelnemers zullen hier ook op aansluiten. We vergelijken de ervaringen met het huidige E-LAN (laag 2-VPN) met de pilot met de laag 3-VPN. Zo kunnen we op langere termijn een keuze maken tussen laag 2 en laag 3 op basis van de feedback van de deelnemende instellingen.

Naast de pilot van de UMC’s kunnen op aanvraag nieuwe pilots worden opgestart.

Meer informatie